SmodBIP

Wnioski na zakup węgla składane do 30 czerwca

12.05.2023

Informacja dla ubiegających się o preferencyjny zakup paliwa stałego do dnia 30.06.2023 r.

W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy o końcowej sprzedaży węgla kamiennego dla mieszkańców gminy Biesiekierz.
Wnioski można składać do dnia 30 czerwca 2023 r.

Niniejsze wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływów, aż do wyczerpania zapasów węgla na składzie w gminie wiodącej Manowo.
Cena zakupu węgla 2000 zł brutto/ za tonę, transport we własnym zakresie.
Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 roku.

Dodatkowo informuje się, że dla uprawnionych mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla zniesiony został limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
Uprawnieni mieszkańcy, zainteresowani zakupem węgla, będą zobowiązani do złożenia stosownego wniosku, załączonego poniżej.

Wniosek o zakup węgla (format DOC)


Warunki zakupu preferencyjnego węgla

 1. Cena sprzedaży węgla wynosi 2.000,00 zł brutto za tonę.
 2. Cena sprzedaży nie obejmuje kosztów transportu ze składu węgla zlokalizowanego w gminie Manowo do gospodarstwa domowego. Koszt transportu w tym zakresie leży po stronie wnioskodawcy. Miejsce odbioru węgla: Rosnowo 27 (Elektrociepłowni Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 .
 3. Warunkiem odbioru węgla jest zapłata całej ceny sprzedaży z góry na konto: Urzędu Gminy Manowo, rachunek w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie, Oddział w Będzinie nr 49 8581 1014 2005 2000 0116 0028. Po zaksięgowaniu wpłaty tytułem ceny sprzedaży węgla, faktura za sprzedaż węgla będzie do odbioru w Urzędzie Gminy Manowo. Proszę uzgodnić z panią Katarzyną Hryniewicz nr telefonu 94 318 25 96; lub 695 229 686 czas osobistego odbioru faktury. Faktura może być na prośbę kupującego przesłana drogą elektroniczną.
 4. Istnieją dwie możliwości odbioru węgla z Elektrociepłowni Rosnowo:
  a) Odbiór we własnym zakresie. Wówczas trzeba mieć przy sobie opłaconą fakturę oraz oryginał zaświadczenia do oddania w Elektrociepłowni. Proszę zadzwonić do Urzędu Gminy Manowo na numer telefonu 502 372 715, celem upewnienia się czy interesujący pana/ią asortyment węgla znajduje się na składzie węgla w Elektrociepłowni Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie.
  b) Gmina Manowo proponuje transport za 50 zł. od rodziny płatne gotówką dla pana Kierowcy, pod warunkiem, że zadeklaruje się 8 osób z jednego kierunku jazdy. Osoby zainteresowane taką propozycją proszone są o zgłoszenie tego zamiaru do Koordynatora Pani Aleksandry Kowalskiej z Urzędu Gminy Biesiekierz pod nr tel. 94 31 80 958. Odbiorca węgla (lub osoba wskazana przez Kupującego) w tym dniu będzie oczekiwała w domu, aby pokwitować odbiór.
 5. Pomiar ilości sprzedawanego węgla kamiennego będzie odbywał się w miejscu załadunku. Jako ilość węgla kamiennego wydawanego Kupującemu przyjęty będzie tonaż zważony w miejscu załadunku i wpisany w pokwitowaniu odbioru. Tak wskazana ilość będzie wiążąca dla Stron.
 6. Z chwilą wydania węgla kamiennego Kupującemu lub przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego, ryzyko utraty lub zmiany jakości węgla kamiennego przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego. Jakiekolwiek rozbieżności odnośnie wagi węgla kamiennego wydanego Kupującemu lub przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego, między wagą ustaloną w sposób wskazany w pkt 4, a wagą węgla kamiennego ustaloną przez Kupującego po przybyciu do miejsca zamieszkania Kupującego, będą rozstrzygane między Kupującym a przewoźnikiem realizującym usługę przewozu węgla kamiennego na zlecenie i ryzyko Kupującego. W tym zakresie Gmina zwolniona jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Kupującego lub przewoźnika działającego na zlecenie, ryzyko oraz koszt Kupującego.
 7. Gmina Manowo zastrzega, że przedmiotem sprzedaży będą asortymenty węgla dostępne u podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu, z którym Gmina podpisała umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Odbiór węgla uzależniony jest od możliwości związanych z dostępnością węgla, w tym w szczególności o charakterze produkcyjnym, logistycznym, organizacyjnym i technicznym. Gmina Manowo zastrzega możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży węgla w przypadku braku dostępności węgla, braku odpowiedniej jakości węgla dostarczonego Gminie lub braku odpowiednich sortymentów węgla. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Gmina może zrealizować w terminie 60 dni od dnia uiszczenia ceny sprzedaży węgla.
 8. Zapłata ceny sprzedaży węgla jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków sprzedaży węgla.

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 12.05.2023
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 12.05.2023
Dokument oglądany razy: 775

Wersja do druku
« inne aktualności