SmodBIP

Gospodarka Odpadami

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Gospodarka Odpadami
tel: +48 94 34 10 072
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Środkowe wejście do budynku Urzędu, parter, pokój nr 1 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego i podlega bezpośrednio pod Sekretarza Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) nadzór i bieżąca analiza gospodarowania odpadami komunalnymi;
2) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
4) przyjmowanie i realizacja wniosków o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
5) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami;
6) przygotowanie dokumentacji do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów;
7) prowadzenie tematycznych działań informacyjnych i edukacyjnych.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 18.03.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 18.03.2022
Dokument oglądany razy: 19 566

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw