SmodBIP

Gospodarka Gruntami i Rolnictwo

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Gospodarka Gruntami i Rolnictwo
tel: +48 94 31 80 962
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 25 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego i podlega bezpośrednio pod Sekretarza Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) przygotowanie dokumentacji w sprawie wydawania decyzji podziałowych;
2) przygotowanie dokumentacji w sprawie wydawania postanowień o zaopiniowaniu wstępnych projektów podziałów geodezyjnych działek;
3) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich;
4) prowadzenie spraw z zakresu wieczystego użytkowania gruntów;
5) prowadzenie spraw dotyczących administrowania łowiectwem i opiniowania rocznych planów łowieckich;
6) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego dla rolników udających się na emeryturę lub rentę;
7) weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym oświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym rolników lub osób innych w celu ustalenia prawa do emerytury lub renty;
8) weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym oświadczeń o osobistym prowadzeniu; gospodarstwa rolnego w celu złożenia potrzebnych dokumentów do przetargów w KOWR;
9) przygotowywanie dokumentacji w sprawie sprzedaży, dzierżawy, oddawania w trwały zarząd lub innej formy zbywania gruntów i nieruchomości;
10) przejmowanie lub nabywanie nieruchomości przez Gminę;
11) wydawanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej;
12) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości;
13) obsługa wyborów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej;
14) prowadzenie spraw związanych z mieszkaniem socjalnym;
15) prowadzenie spraw związanych z ewidencją gruntów i budynków;
16) szacowanie szkód w rolnictwie;
17) współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 02.12.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 02.12.2022
Dokument oglądany razy: 23 856

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw