SmodBIP

Konsultacje społeczne

Zgodnie z brzmieniem §5 Statutu Gminy Biesiekierz stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/34/03 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 1 marca 2003r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 814 z dn. 13 czerwca 2003r.), w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na terenie gminy konsultacje z mieszkańcami gminy.

Z wnioskiem przeprowadzenia konsultacji mogą wystąpić:

  • grupa pięciu obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady Gminy Biesiekierz,
  • statutowa struktura terenowa partii politycznej lub organizacji społecznej działająca w Gminie Biesiekierz,
  • co najmniej trzech radnych,
  • klub radnych,
  • komisja rady,
  • wójt.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biesiekierz określją:
- Uchwała Nr VI/41/11 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 76, poz.1411 z dn. 1 lipca 2011r.)
- Uchwała Nr XIII/95/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz

Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt Gminy określając m.in. przedmiot konsultacji, obszar, cel, formę przeprowadzenia konsultacji, miejsce i termin, czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 26.05.2017
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument z dnia: 26.05.2017
Dokument oglądany razy: 11 837

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw