SmodBIP

Informatyk

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Stanowisko: Informatyk
tel: +48 94 31 80 942
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 29 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego i podlega bezpośrednio pod Sekretarza Gminy.

Do głównych zadań należy:
a) zarządzanie sprzętem teleinformatycznym, w tym: serwerami, komputerami, telefonami, tabletami, urządzeniami peryferyjnymi, itd., w tym dbanie o ich stan techniczny, terminowe serwisowanie oraz zapewnianie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i dokonywanie drobnych napraw;
b) zarządzanie oprogramowaniem sprzętu teleinformatycznego, w tym instalowanie, aktualizowanie, weryfikacja legalności, prowadzenie doraźnych szkoleń stanowiskowych w zakresie obsługi, nadawanie uprawnień użytkownikom;
c) zarządzanie siecią informatyczną, w tym zapewnienie użytkownikom dostępu do wewnętrznych zasobów informatycznych, służbowej poczty, przestrzeni dyskowej, internetu itp.;
d) zarządzanie bezpieczeństwem użytkowników oraz ochrona przetwarzanych za pomocą urządzeń teleinformatycznych danych osobowych;
e) zarządzanie usługami hostingowych (m.in. strony, poczta);
f) archiwizacja danych;
g) inicjowanie i wdrażanie usprawnień oraz stały rozwój sprzętu, systemów, aplikacji i sieci teleinformatycznych,
h) podnoszenie wiedzy użytkowników w zakresie wykorzystywania sprzętu, systemów i aplikacji teleinformatycznych, w tym rekomendowanie Sekretarzowi stanowiskowych potrzeb szkoleniowych ze wskazaniem adekwatnych szkoleń;
i) sporządzanie tematycznych sprawozdań i raportów;
j) obsługa informatyczna Biura, Komisji i sesji Rady;
k) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 02.03.2020
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 02.03.2020
Dokument oglądany razy: 16 875

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw