SmodBIP

Strona główna

 

Witamy na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej

URZĘDU GMINY W BIESIEKIERZU

 
Zasady publikacji informacji
Informacje zawarte na stronie realizowane są na podstawie:

 

Powiat Koszaliński / województwo zachodniopomorskie

URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
76-039 Biesiekierz 103

NIP: 6691176459
REGON: 000537591

GMINA BIESIEKIERZ
76-039 Biesiekierz 103

NIP: 4990527492
REGON: 330920535

Symbol terytorialny GUS: 32 09 02 2 

Dane teleadresowe:
automat telefoniczny tel. +48 943 180 310Zdjęcie Urzędu Gminy w Biesiekierzu
tel. +48 943 180 955
www: bip.biesiekierz.pl
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00
w tym:
- w godz. 7:00-14:00 przyjmowanie Interesantów
- w godz. 14:00-15:00 praca kancelaryjna

Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) ePUAP:
- pismo ogólne: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
- skrytka: /UGBiesiekierz/SkrytkaESP


Rozpatrywanie wniosków, żądań, wyjaśnień, odwołań lub zażaleń nastąpi jedynie w przypadku złożenia dokumentu w formie:

  1. papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, wniesiony pocztą zaadresowanej na adres Urzędu (tj. 76-039 Biesiekierz 103) lub osobiście,
  2. elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wniesionym na Elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) za pośrednictwem platformy ePUAP

Pozostawia się bez rozpatrzenia wnioski składane za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. przesyłane na adres e-mail.

W dowolnej formie przesyłane np. za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) mogą być składane jedynie:

  1. wnioski o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy z 6 września 2001 r.,
  2. skargi i wnioski w rozumieniu działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i składania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).

 


 

Konto bankowe: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Numery rachunków bankowych:
63 1020 2791 0000 7602 0344 1698  - podatki, czynsze, wieczyste użytkowanie, opłaty skarbowe
80 1020 2791 0000 7102 0344 1540 - opłata za gospodarowanie odpadami (do czasu otrzymania indywidualnych rachunków)
06 1020 2791 0000 7502 0344 1706 - opłaty za zezwolenia na alkohol

  


 
Zachęcamy do zapoznania się z lokalnymi informacjami

Logo Gazety Gminnej

Informacja Przestrzenna
System Informacji Przestrzennej (GEOsystem)

Gospodarowanie Odpadami
System gospodarowanie odpadami

Internetowy system cmentarzy
Internetowy system cmentarzy Gminy Biesiekierz (w Biesiekierzu i Parnowie)

Fundusze Ekropejskie
Fundusze Europejskie

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Koszalińskim

Jak adresować przesyłki
Jak adresować przesyłki po wprowadzeniu nazw ulic

   


 
Starostwo Powiatowe i Gminy Powiatu Koszalińskiego

Logo Powiatu Koszalińskiego   Logo Gminy Będzino   Logo Gminy Biesiekierz   Logo Gminy Bobolice   Logo Gminy Manowo   Logo Gminy Mielno   Logo Gminy Polanów   Logo Gminy Sianów   Logo Gminy Świeszyno

  


 

Aktualności, informacje dodatkowe: (więcej)

Aktualności

9 czerwca 2023 r. Urząd nieczynny

06.06.2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023 r. Urząd Gminy w Biesiekierzu będzie nieczynny.

W przypadku:

  • rejestracji aktu zgonu prosimy kontaktować się z Z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pod numerem telefonu 603-446-353,
  • pism prosimy wrzucać do urny, która znajduje się przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy.

 

LVII Sesja Rady Gminy i posiedzenie komisji (absolutoryjna)

05.06.2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień:

5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00
LVII Sesję Rady Gminy Biesiekierz
w VIII kadencji (2018-2023),

Wykaz umorzeń, ulg, odroczeń lub rozłożonych spłat na raty, pomocy publicznej

31.05.2023

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku udzielono w roku:

2022

TABLICA ZEWNĘTRZNYCH OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE (np. Marszałka, Wojewody, Starosty)

31.05.2023

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Biesiekierzu zostało wywieszone:

związane z Gminą Biesiekierz lub terenem sąsiadującym.

Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - przedłużono do dnia 30 czerwca br.

30.05.2023

Urząd Gminy w Biesiekierzu informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (tzw. szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 22.05.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Wójt Gminy
Dokument z dnia: 22.05.2012
Dokument oglądany razy: 1 610 079

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw