SmodBIP

Promocja

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Promocja
tel:
+48 94 31 80 954

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 1 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego, podlega bezpośrednio pod Kierownika Referatu.

Do głównych zadań należy:
1) opracowanie, upowszechnianie „Gminnego kalendarza imprez”;
2) przygotowywanie udziału władz gminy w imprezach, wydarzeniach, uroczystościach w szczególności zabezpieczenie listu gratulacyjnego, kwiatów, gadżetów itp. zgodnie z charakterem uroczystości;
3) sporządzanie oraz upowszechnianie artykułów promocyjnych oraz notatek prasowych, w szczególności z imprez i wydarzeń oraz uroczystości, w których udział brali przedstawiciele władz Gminy, jak również organizowanych przez Urząd;
4) gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę,
5) organizacja imprez i wydarzeń;
6) opracowywanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
7) współpraca z samorządowymi instytucjami kultury i jednostkami oraz organizacjami społecznymi w zakresie działania na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki, promocji Gminy;
8) zarządzanie zasobem cyfrowym (zdjęcia, artykuły, multimedia);
9) analiza artykułów, publikacji, zdjęć i innych informacji umieszczanych m.in. w serwisach internetowych pod kątem promocji i wizerunku Gminy lub jej przedstawicieli;
10) redagowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, w tym:

a) Facebook;
b) strona internetowa Urzędu;
c) drukowany kwartalnik informacyjny Urzędu ,tematyczne materiały, ulotki, katalogi, broszury itp.;

11) realizacja zapotrzebowania na zakup materiałów i usług promocyjnych zgłaszanych przez sołtysów, w tym weryfikacja celowości planowanych zakupów oraz merytoryczny opis wydatków na dowodzie zakupu.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 25.08.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 25.08.2022
Dokument oglądany razy: 21 413

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw