SmodBIP

Radca Prawny

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Stanowisko: Radca Prawny
tel: +48 94 31 80 952
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 22 w godzinach urzędowania
Podległość:
Radca Prawny podlega bezpośrednio Wójtowi

Do głównych zadań należy:
1) udzielanie pracownikom Urzędu porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych;
2) opiniowanie projektów umów i porozumień;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych Rady i Wójta;
4) zastępstwo w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

Dodatkowo do zadań pracowników na samodzielnych stanowiskach należy:
1) współudział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu czynności;
2) współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywanych zadań;
3) przygotowywanie i terminowe przekazywanie materiałów, w celu umieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 31.03.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 31.03.2023
Dokument oglądany razy: 17 540

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw