SmodBIP

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE

Sołectwa:

1. Biesiekierz (obejmuje miejscowości: Biesiekierz, Rutkowo)
2. Cieszyn (obejmuje miejscowości: Cieszyn)
3. Gniazdowo (obejmuje miejscowości: Gniazdowo, Starki, Witolubie)
4. Kotłowo (obejmuje miejscowości: Kotłowo)
5. Kraśnik Koszaliński (obejmuje miejscowości: Kraśnik Koszaliński, Nosowo)
6. Laski Koszalińskie (obejmuje miejscowości: Laski Koszalińskie)
7. Nowe Bielice (obejmuje miejscowości: Nowe Bielice)
8. Parnowo (obejmuje miejscowości: Parnowo, Parnówko)
9. Parsowo (obejmuje miejscowości: Parsowo)
10. Stare Bielice (obejmuje miejscowości: Stare Bielice)
11. Świemino (obejmuje miejscowości: Świemino, Świeminko)
12. Tatów (obejmuje miejscowości: Tatów)
13. Warnino (obejmuje miejscowości: Warnino)

 

Statuty i rejestr sołectw:

Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu nr XLI/273/22 z dnia 27.06.2022r.
W sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Tatów w Gminie Biesiekierz

Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu nr XLVI/379/18 z dnia 28.06.2018r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Biesiekierz

Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu nr XVII/132/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Biesiekierz

Rejestr sołectw Gminy Biesiekierz

Zadania i obowiązki Sołtysa

1. Sołtys w okresie pełnienia funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
2. Do kompetencji Sołtysa należy:
 • zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,
 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • podejmowanie działań organizatorsko - wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa,
 • prowadzenie całokształtu administracji i zarządu majątkiem sołectwa,
 • przewodniczenie Radzie Sołeckiej,
 • realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa,
 • uczestniczenie w sesjach Rady Gminy z głosem doradczym,
 • informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich istotnych sprawach dla sołectwa.
2. Sołtys wykonuje czynności powierzone mu przepisami prawa oraz przez Wójta, zadania z zakresu administracji publicznej, w tym zwłaszcza inkaso należności finansowych na rzecz Gminy.
3. Przynajmniej raz w roku na zebraniu wiejskim Sołtys przedkłada mieszkańcom sołectwa informację ze swojej działalności oraz działalności Rady Sołeckiej.

Zadaniem Rady Sołeckiej
Wspomaganie Sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa, a w szczególności:
 • współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
 • podejmowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, ochrony przeciwpożarowej, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomocy sąsiedzkiej,
 • podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
 • wspomaganie Sołtysa w organizowaniu wykonania uchwały zebrania wiejskiego,
 • współdziała z organizacjami społecznymi działającymi w sołectwie w celu wspólnej realizacji zadań.

 


Wybory sołtysów i rad sołeckichSOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
KADENCJA VIII


SOŁECTWO BIESIEKIERZ
Sołtys: Przemysław Jurewicz
adres: Biesiekierz 111
tel.: +48 570 127 627
Rada Sołecka Sołectwa Biesiekierz
Damian Jankiewicz, Adam Makowski, Jacek Bartkowski, Elżbieta Szeląg

SOŁECTWO CIESZYN
Sołtys: Izabela Jóźwiak
adres: Cieszyn 17/1
tel.: +48 508 192 383
Rada Sołecka Sołectwa Cieszyn
Helena Cebula, Marta Leśniarek, Jolanta Mąka, Krzysztof Niemczuk i Tadeusz Pawlik

SOŁECTWO GNIAZDOWO
Sołtys: Elżbieta Piekarska
adres: Gniazdowo 2
tel.: +48 507 677 135
Rada Sołecka Sołectwa Gniazdowo
Anna Adamczyk-Ulińska, Barbara Cichoń, Ewa Momot, Grażyna Królak, Roksana Zalewska, Sebastian Bystrek

SOŁECTWO KOTŁOWO
Sołtys: Agnieszka Borzęcka
adres: Kotłowo 24
tel.: +48 517 462 895
Rada Sołecka Sołectwa Kotłowo
Magda Potępa, Marta Łaba, Aneta Jamrożek, Paweł Bartczak

SOŁECTWO KRAŚNIK KOSZALIŃSKI
Sołtys: Czesław Moskalczyk
adres: Kraśnik Koszaliński 37
tel.: +48 943 180 365
Rada Sołecka Sołectwa Kraśnik Koszaliński
Natalia Machała, Lidia Wytrwał, Jan Wypych, Danuta Szatan, Karol Rosowski, Józef Kuchar, Bogusław Malinowski

SOŁECTWO LASKI KOSZALIŃSKIE
Sołtys: Monika Tarnowska
adres: Laski Koszalińskie 5/2
tel.: +48 603 446 353
Rada Sołecka Sołectwa Laski Koszalińskie
Krystyna Grymbska, Anna Hałuszka, Lilia Kufel, Maryla Leśniewska, Irena Tarnowska

SOŁECTWO NOWE BIELICE
Sołtys: Anetta Ławrynowicz
adres: ul. Parkowa 5, 76-039 Nowe Bielice
tel.: +48 608 728 078
Rada Sołecka Sołectwa Nowe Bielice
Elżbieta Dwornicka, Angelika Kościelska, Anetta Kozłowska, Ewa Mielnikiewicz, Marzena Wołoszyn, Mateusz Nowaszczuk, Mariusz Urbańczyk

SOŁECTWO PARNOWO
Sołtys: Adam Borzęcki
adres: Parnowo 38 A
tel.: +48 608 848 174
Rada Sołecka Sołectwa Parnowo
Eugenia Grajper, Danuta Guzowska, Halina Hierl, Sylwester Jakubowski, Zbigniew Jarkiewicz, Mariusz Sydoruk

SOŁECTWO PARSOWO
Sołtys:
Kinga Rzepnikowska
adres: Parsowo 9/4
tel.: +48 792 241 897
Rada Sołecka Sołectwa Parsowo
Gabriela Gibowska, Sylwia Hryniewicz, Sylwia Redwańska, Sara Tomczyk, Błażej Kaszczyc
 
SOŁECTWO STARE BIELICE
Sołtys: Krzysztof Kaźmierczak
adres: ul. Wspólna 6, Stare Bielice
tel.: +48 602 459 373
Rada Sołecka Sołectwa Stare Bielice
Daria Borkowska-Kowalczyk, Grażyna Budzik, Joanna Kaźmierczak, Joanna Łopuch, Katarzyna Kasprowicz, Krystyna Róg, Wiktor Ławrynowicz

SOŁECTWO ŚWIEMINO
Sołtys: Józef Ryfun
adres: Świemino 27
tel.: +48 531 480 700
Rada Sołecka Sołectwa Świemino
Anna Ryfun, Grażyna Markowska, Aleksandra Sowa, Marek Rogula, Sylwester Sobczyk

SOŁECTWO TATÓW
Sołtys: Maria Domaracka
adres: Tatów 1c
tel.: +48 604 837 640
Rada Sołecka Sołectwa Tatów
Jakub Dobroń, Katarzyna Domaracka-Nowakowska, Małgorzata Laskowska, Andrzej Czarnecki, Dominika Dobroń

SOŁECTWO WARNINO
Sołtys: Maria Tchoryk
adres: Warnino 28
tel.: +48 601 654 920
Rada Sołecka Sołectwa Warnino
Alina Składanek, Marta Nowak, Sylwester Borejszo, Zbigniew Zmysłowski, Urszula Markowska SkładanekOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 02.08.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Dominika Sterczyńska
Dokument z dnia: 02.08.2022
Dokument oglądany razy: 18 861

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw