SmodBIP

Straż Gminna

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Funkcję Komendanta Straży Gminnej sprawuje: Katarzyna Wolin
tel. kom. +48 601 173 896
e-mail: sg@biesiekierz.eu

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Środkowe wejście do budynku Urzędu, parter, pokój nr 1 w środę w godz. od 8:00 do 14:30

Podległość:
Komendant Straży Gminnej podlega bezpośrednio pod Wójta Gminy.

 

Straż Gminna w Biesiekierzu informuje, że po godz. urzędowania
w sprawach pilnych należy kontaktować się z Policją pod nr tel. 997 lub 112.

 

Straż wykonuje zadania określone w art. 11 ustawy o strażach gminnych oraz w innych aktach prawnych w szczególności w zakresie:

  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach
  3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Podstawy prawne:

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 14.10.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 14.10.2021
Dokument oglądany razy: 23 564

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw