SmodBIP

Zadania i mienie

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

 1. Podstawowe zadania
 2. Mienie komunalne

 


Podstawowe zadania:

 • gospodarka nieruchomościami
 • ochrona środowiska i przyrody
 • gospodarka wodna
 • gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego
 • zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków, usuwanie nieczystości stałych
 • utrzymanie czystości i porządku w mieście
 • zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz
 • ochrona zdrowia
 • pomoc społeczna
 • budownictwo mieszkaniowe
 • edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum)
 • działalność kulturalna
 • sport i turystyka
 • targowiska
 • zieleń i zadrzewianie
 • cmentarze komunalne
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 • utrzymanie obiektów użyteczności publicznej
 • polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
 • promocja gminy
 • współpraca z organami pozarządowymi
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Mienie komunalne

Powierzchnia Gminy obejmuje 11.687 ha, z czego 230 ha stanowi mienie komunalne obejmujące:

 • 12 ha gruntów rolnych oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
 • 4 ha gruntów rolnych wydzierżawione na cele rolne, składowe, handel i usługi do czasu trwałego zagospodarwoania zgodnie z przeznaczeniem,
 • 48 ha grunty rolne,
 • 138 ha ulice i drogi,
 • 6 ha lasy gminne,
 • 4 ha place i tereny zielone,
 • 1 ha działki budowlane,
 • 2 ha cmentarze komunalne,
 • 15 ha tereny zabudowane,

oraz następujące obiekty:

 • budynek Urzędu Gminy,
 • 4 kluby,
 • 1 stadion sportowy z zapleczem,
 • 1 obiekt, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Zdrowia,
 • 1 przedszkole,
 • 3 szkoły podstawowe w zarządzie szkół,
 • 1 gimnazjum w zarządzie gimnazjum,
 • 1 mieszkanie komunalne w szkole,
 • 2 oczyszczalnie ścieków.

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 21.01.2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Maria Węgrzynek
Dokument z dnia: 21.01.2011
Dokument oglądany razy: 11 907

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw