SmodBIP

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Urząd Stanu Cywilnego
tel: +48 94 31 80 965
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 31 w godzinach urzędowania
Podległość:

Kierownik USC podlega bezpośrednio Wójtowi

Do głównych zadań należy:
1) prowadzenie akt stanu cywilnego na podstawie przepisów o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności dotyczących narodzin, małżeństw oraz zgonu obywateli;
2) przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński;
3) zapewnienie uroczystej oprawy związanej z zawarciem związku małżeńskiego oraz jubileuszem pożycia małżeńskiego;
4) prowadzenie archiwum akt Urzędu Stanu Cywilnego w Biesiekierzu;
5) prowadzenie spraw ewidencji ludności:

a) zameldowania, wymeldowania;
b) zaświadczenia potwierdzające pobyt;
c) prowadzenie rejestru wyborców;
d) wydawanie dowodów osobistych, współpraca w tym zakresie z Policją.

Dodatkowo do zadań pracowników na samodzielnych stanowiskach należy:
1) współudział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu czynności;
2) współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywanych zadań;
3) przygotowywanie i terminowe przekazywanie materiałów, w celu umieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej.

a także:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji. 

 

Zdjęcia sali ślubów Urzędu Gminy w Biesiekierzu:

 

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 10.07.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 10.07.2019
Dokument oglądany razy: 26 849

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw