SmodBIP

Biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz
76-039 Biesiekierz 103

 

www: http://www.biblioteka-biesiekierz.pl
bip: http://www.bip.biblioteka-biesiekierz.pl
e-mail: bpg.biesiekierz@op.pl
tel. +48 943 180 189

NIP
4990215315
REGON 330959365

 

Dyrektor:
Agnieszka Hryniewicz

Godziny otwarcia biblioteki w Biesiekierzu
pn-pt 8:00-18:00

 

Forma prawna:
Bibioteka Publiczna Gminy Biesiekierz jest samorządową instytucją kultury.
Biblioteka posiada osobowość prawną.

Organizacja biblioteki:
Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz posiada dwie filie biblioteczne w Świeminie (budynek szkolny) i Starych Bielicach (budynek szkolny) oraz cztery punkty biblioteczne w Gniazdowie, Warninie, Kraśniku Koszalińskim i Parsowie (pomieszczenia świetlic wiejskich).

Przedmiot działalności oraz kompetencje:

 • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej,
 • prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
 • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,
 • współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,
 • tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.

Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
Sprawy przyjmowane i załatwiane są niezwłocznie bez pisemnych wniosków.
Biblioteka na wniosek użytkowników (czytelników) zakupuje interesujące ich pozycje książkowe w miarę możliwości finansowych.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa:

 • Rejestr wydawnictw zwartych (ksiązek) - księgi inwentarzowe.
 • Rejestr wpływów i ubytków.
 • Rejestr wyposażenia.

Biblioteka nie prowadzi archiwum.

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury:
Biblioteka Publiczna Gminy BiesiekierzOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 09.05.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Hryniewicz
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 12 684

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw