SmodBIP

Członkostwo w stowarzyszeniach i związkach

  1. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Stowarzyszenie Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka
  3. Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania
  4. Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Biesiekierz

 


 

1. ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Strona internetowa: www.zgwrp.pl
Misją związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na:

  • rozwój demokracji lokalnej,
  • stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego,
  • integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej.

Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Obecnie Związek zrzesza ponad 471 gmin wiejskich z terenu całego kraju. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich.
Statut Związku Gmin Wiejskich z 1925 r.:
Naszym zadaniem jest rozwinięcie pracy samorządowej, podniesienie rozwoju gospodarczego i kulturalnego w gminach wiejskich, czuwanie nad obroną praw i interesów gmin oraz udzielanie im porady prawnej i informacyjnej, tudzież współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich

 

2. STOWARZYSZENIE MIELEŃSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA
Strona internetowa: mlgr.pl

Stowarzyszenie pod nazwą „Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka” zwane dalej „MLGR” jest samorządnym, dobrowolnym, o celach niezarobkowych, trwałym zrzeszeniem, powołanym na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
Działalność MLGR opiera się na społecznej pracy zrzeszonych członków, sympatyków i wolontariuszy.
Do prowadzenia swoich spraw MLGR może zatrudnić pracowników w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu pracy.

 

3. STOWARZYSZENIE ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA
Strona internetowa:
stowarzyszeniesgd.pl
Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania powstało w lipcu 2015 r. i jest partnerstwem trójsektorowym w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańcy.
SŚGD jest największą z 12 lokalnych grup działania w województwie zachodniopomorskim i jedną z największych w Polsce.
Lokalna Grupa Działania w ramach przyznanych środków będzie ogłaszać konkursy o dofinasowanie w ramach następujących przedsięwzięć: Zakładanie działalności gospodarczej, Rozwój przedsiębiorstw, Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, Działania informacyjne i promocyjne oraz Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne.

 

4. LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA GMINY BIESIEKIERZ
Strona internetowa:
www.krs-online.com.plOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 17.04.2018
Wytwarzający/Odpowiadający: Jolanta Niedziałek
Dokument z dnia: 17.04.2018
Dokument oglądany razy: 11 902

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw