SmodBIP

Ewidencja majątku

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

 

Dział: Ewidencja majątku
tel: +48 94 31 80 945
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 4 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Finansowego i podlega bezpośrednio pod Skarbnika Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) zastępstwo Skarbnika w pełnym zakresie;
2) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych, sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych;
3) sporządzanie dokumentów księgowych w zakresie gospodarki środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi;
4) sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu gospodarki majątkiem;
5) sporządzanie tematycznych sprawozdań;
6) sporządzanie etykiet do oznakowania środków trwałych.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 28.09.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 28.09.2022
Dokument oglądany razy: 6 244

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw