SmodBIP

Gminne Służby Techniczne i Komunalne

Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

bip: http://gstik.biesiekierz.pl/bip
e-mail: gstik@biesiekierz.eu
tel. +48 943 180 947

NIP: 4990254841
REGON: 331035781

 

Kierownik Jednostki: Jan Rodak
tel. +48 943 180 948
tel. kom. +48 505 785 405

 

GSTiK realizują zadania Gminy Biesiekierz:
1) w zakresie zarządu drogami gminnymi,
2) w zakresie zarządu cmentarzami gminnymi,
3) w zakresie zarządu przystankami komunikacyjnymi,
4) z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5) prowadzenia spraw dotyczących dowożenia dzieci do szkół i placówek oświatowych,
6) w zakresie zarządzania i administrowania składnikami majątku trwałego gminy,
7) organizowania i prowadzenia robót publicznych i prac interwencyjnych,
8) prowadzenia spraw związanych z nadzorem nad osobami skazanymi przez Sąd i skierowanymi na teren Gminy do wykonywania prac publicznych,
9) współpracy w zakresie zapewnienia porządku i obsługi technicznej lokalnych imprez okolicznościowych (dożynki, festyny, wybory, referenda),
10) koordynacji działań przy wystąpieniu miejscowych zagrożeń i innych zdarzeń losowych.

 



Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 09.05.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 20 186

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw