SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 21.02.2024
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Interpelacje radnych

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Wnoszenie interpelacji
1. Wnoszone przez radnych interpelacje i zapytania mogą być skierowane do Wójta, Skarbnika lub Sekretarza.
2. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla Gminy.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.
4. Interpelację składa się na piśmie na ręce Przewodniczącego. Przewodniczący może nie przyjąć interpelacji, która nie odpowiada warunkom określonym w ust. 1 - 3.
5. Przewodniczący przekazuje niezwłocznie interpelację jej adresatowi, który obowiązany jest udzielić na nią odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.
6. Przewodniczący przesyła odpis odpowiedzi na interpelację zainteresowanemu radnemu oraz informuje Radę na najbliższym posiedzeniu o jej treści.
7. Wójt może zobowiązać kierowników właściwych gminnych jednostek do udzielenia odpowiedzi na interpelacje.

 


 

WYKAZ INTERPELACJI
w sprawie

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

 


Interpelacja w sprawie: stanu nawierzchni dróg w Starych Bielicach
Data wpływu: 2024-01-19
Radna: Małgorzata JABŁOŃSKA-BAUER, Krzysztof KRAWCZAK

 


Interpelacja w sprawie: zabezpieczenie posesji w Starych Bielicach
Data wpływu: 2024-01-17
Radna: Anna Bejnarowicz

 


Interpelacja w sprawie: naprawę nawierzchni brukowej drogi gminnej w Kotłowie
Data wpływu: 2023-11-16
Radna: Wioletta ZIELIŃSKA-ZUJEWSKA

 


Interpelacja w sprawie: poprawy stanu drogi gminnej w miejscowości Warnino
Data wpływu: 2023-09-14
Radna: Martyna RYFUN

 


Interpelacja w sprawie: oświetlenia ulicznego w Kotłowie
Data wpływu: 2023-04-27
Radna: Wioletta ZIELIŃSKA-ZUJEWSKA

 


Interpelacja w sprawie: naprawy asfaltowego odcinka ul. Wiejskiej w Starych Bielicach łączącego ul. Strefową z ul. Klainową
Data wpływu: 2022-02-11
Radna: Małgorzata JABŁOŃSKA-BAUER

 


Interpelacja w sprawie: budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Biesiekierza do Nowych Bielic
Data wpływu: 2022-01-24
Radny: Jan Jerzy TERELAK

 


Interpelacja w sprawie: montażu progów zwalniających na ul. Dębowej w Starych Bielicach
Data wpływu: 2021-07-06
Radny: Małgorzata JABŁOŃSKA-BAUER

 


Interpelacja w sprawie: zakupu nieruchomości
Data wpływu: 2021-01-28
Radny: Krzysztof KRAWCZAK

 


Interpelacja w sprawie: budowy ścieżki rowerowej od Biesiekierza do Nowych Bielic
Data wpływu: 2020-11-10
Radny: Jerzy Jan TERELAK

 


Interpelacja w sprawie: zasięgu stref oddziaływania elektrowni wiatrowych
Data wpływu: 2021-04-30
Radny: Grażyna GUZOWSKA, Jerzy TERELAK

 


Interpelacja w sprawie: poprawy przejezdności i bezpieczeństwa drogowego na ul. Słoneczników w Nowych Bielicach
Data wpływu: 2020-09-28
Radny: Krzysztof KRAWCZAK

 


Interpelacja w sprawie: montażu progów zwalniających w Starych Bielicach
Data wpływu: 2020-06-24
Radna: Monika MODŁA

 


Interpelacja w sprawie: bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu
Data wpływu: 2019-02-14
Radna: Wioletta ZIELIŃSKA-ZUJEWSKA

 


Interpelacja w sprawie: pożarów w Kraśniku Koszalińskim i Laskach Koszalińskich
Data wpływu: 2018-12-04
Radny: Marek PŁAZA

 


Interpelacja w sprawie: chodnika i oświetlenia w Nowych Bielicach ul. Piwoni
Data wpływu: 2018-11-19
Radny: Marek PŁAZA

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 21.02.2024
Wytwarzający/Odpowiadający: Klaudia Kucab
Dokument z dnia: 21.02.2024
Dokument oglądany razy: 6 643

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw