SmodBIP

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE

Sołectwa:

1. Biesiekierz (obejmuje miejscowości: Biesiekierz, Rutkowo)
2. Cieszyn (obejmuje miejscowości: Cieszyn)
3. Gniazdowo (obejmuje miejscowości: Gniazdowo, Starki, Witolubie)
4. Kotłowo (obejmuje miejscowości: Kotłowo)
5. Kraśnik Koszaliński (obejmuje miejscowości: Kraśnik Koszaliński, Nosowo)
6. Laski Koszalińskie (obejmuje miejscowości: Laski Koszalińskie)
7. Nowe Bielice (obejmuje miejscowości: Nowe Bielice)
8. Parnowo (obejmuje miejscowości: Parnowo, Parnówko)
9. Parsowo (obejmuje miejscowości: Parsowo)
10. Stare Bielice (obejmuje miejscowości: Stare Bielice)
11. Świemino (obejmuje miejscowości: Świemino, Świeminko)
12. Tatów (obejmuje miejscowości: Tatów)
13. Warnino (obejmuje miejscowości: Warnino)

 

Statuty i rejestr sołectw:

Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu nr XLI/273/22 z dnia 27.06.2022r.
W sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Tatów w Gminie Biesiekierz

Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu nr XLVI/379/18 z dnia 28.06.2018r.
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Biesiekierz

Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu nr XVII/132/16 z dnia 25.02.2016r.
W sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Biesiekierz

Rejestr sołectw Gminy Biesiekierz

Zadania i obowiązki Sołtysa

1. Sołtys w okresie pełnienia funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
2. Do kompetencji Sołtysa należy:
 • zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,
 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • podejmowanie działań organizatorsko - wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa,
 • prowadzenie całokształtu administracji i zarządu majątkiem sołectwa,
 • przewodniczenie Radzie Sołeckiej,
 • realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa,
 • uczestniczenie w sesjach Rady Gminy z głosem doradczym,
 • informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich istotnych sprawach dla sołectwa.
2. Sołtys wykonuje czynności powierzone mu przepisami prawa oraz przez Wójta, zadania z zakresu administracji publicznej, w tym zwłaszcza inkaso należności finansowych na rzecz Gminy.
3. Przynajmniej raz w roku na zebraniu wiejskim Sołtys przedkłada mieszkańcom sołectwa informację ze swojej działalności oraz działalności Rady Sołeckiej.

Zadaniem Rady Sołeckiej
Wspomaganie Sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa, a w szczególności:
 • współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
 • podejmowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, ochrony przeciwpożarowej, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomocy sąsiedzkiej,
 • podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
 • wspomaganie Sołtysa w organizowaniu wykonania uchwały zebrania wiejskiego,
 • współdziała z organizacjami społecznymi działającymi w sołectwie w celu wspólnej realizacji zadań.

 


Wybory sołtysów i rad sołeckichSOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
KADENCJA VIII


SOŁECTWO BIESIEKIERZ
Sołtys: Edyta Girczys
adres: Biesiekierz 105
tel.: +48 509 752 438
Rada Sołecka Sołectwa Biesiekierz
Grażyna Guzowska, Zofia Jurewicz, Waldemar Girczys, Paulina Kamińska, Justyna Wisłowska, Marzena Witkowska, Paulina Jurewicz

SOŁECTWO CIESZYN
Sołtys: Izabela Jóźwiak
adres: Cieszyn 17/1
tel.: +48 508 192 383
Rada Sołecka Sołectwa Cieszyn
Bożena Skruńdź, Marta Leśniarek, Krzysztof Niemczuk, Mirosław Gawroński, Helena Cebula, Monika Skruńdź, Arkadiusz Gomorski

SOŁECTWO GNIAZDOWO
Sołtys: Sebastian Bystrek
adres: Gniazdowo 4
tel.: +48 780 185 776
Rada Sołecka Sołectwa Gniazdowo
Roksana Brzyska, Barbara Chmielnicka-Osial, Paweł Cichoń, Bartłomiej Gulczyński, Adrian Hawraniak, Dariusz Broca

SOŁECTWO KOTŁOWO
Sołtys: Agnieszka Borzęcka
adres: Kotłowo 24
tel.: +48 517 462 895
Rada Sołecka Sołectwa Kotłowo
Michał Lenartowicz, Marta Łaba, Aneta Jamrożek, Izabela Sterna, Magdalena Wykrętowicz

SOŁECTWO KRAŚNIK KOSZALIŃSKI
Sołtys: Karol Rosowski
adres: Kraśnik Koszaliński 33a
tel.: +48 504 731 296
Rada Sołecka Sołectwa Kraśnik Koszaliński
Bogusława Zmysłowska, Justyna Rudzka, Katarzyna Ryfun, Zofia Mordak, Sylwia Kober, Bogumiła Nastula, Wojciech Wołoszyn

SOŁECTWO LASKI KOSZALIŃSKIE
Sołtys: Łukasz Leśniewski
adres: Laski Koszalińskie 18
tel.: +48 504 641 621
Rada Sołecka Sołectwa Laski Koszalińskie
Magdalena Wawrów, Kamila Stelmach-Lubińska, Edyta Karasiewicz, Ewa Główczyk-Kowalczyk, Łukasz Szeląg, Małgorzata Troszczyńska, Aleksandra Witkowska

SOŁECTWO NOWE BIELICE
Sołtys: Anetta Ławrynowicz
adres: ul. Parkowa 5, 76-039 Nowe Bielice
tel.: +48 608 728 078
Rada Sołecka Sołectwa Nowe Bielice
Anetta Kozłowska, Ewa Mielnikiewicz, Beata Guzowska, Ewa Kreft, Mariusz Urbańczyk, Dariusz Jachimowski

SOŁECTWO PARNOWO
Sołtys: Piotr Dąbrowski
adres: Parnowo 23
tel.: +48 784 108 939
Rada Sołecka Sołectwa Parnowo
Eugenia Grajper, Anna Makowska, Natalia Wegner, Agata Zielińska, Magdalena Tomkiewicz, Piotr Katarzyński, Danuta Bochut

SOŁECTWO PARSOWO
Sołtys:
Kinga Rzepnikowska
adres: Parsowo 9/4
tel.: +48 792 241 897
Rada Sołecka Sołectwa Parsowo
Błażej Kaszczyc, Szymon Ślubowski, Sylwia Redwańska, Anita Kaszczyc, Robert Stasiurowski, Michał Kotowski, Stanisław Kotowski
 
SOŁECTWO STARE BIELICE
Sołtys: Krzysztof Kaźmierczak
adres: ul. Wspólna 6, Stare Bielice
tel.: +48 602 459 373
Rada Sołecka Sołectwa Stare Bielice
Danuta Górkiewicz, Marek Plewa, Emilian Wolsztyn, Piotr Kaźmierczak, Marzena Faderewska, Stanisław Marciniak, Joanna Łopuch 

SOŁECTWO ŚWIEMINO
Sołtys: Józef Ryfun
adres: Świemino 27
tel.: +48 531 480 700
Rada Sołecka Sołectwa Świemino
Marek Rogula, Piotr Gepper, Grażyna Markowska, Ewelina Janik, Anna Ryfun

SOŁECTWO TATÓW
Sołtys: Maria Domaracka
adres: Tatów 1c
tel.: +48 604 837 640
Rada Sołecka Sołectwa Tatów
Karol Królak, Katarzyna Domaracka,  Małgorzata Laskowska, Dominika Dobroń, Magdalena Czarnecka

SOŁECTWO WARNINO
Sołtys: Andrzej Gad
adres: Warnino 10
tel.: +48 695 738 678
Rada Sołecka Sołectwa Warnino
Sylwester Jarząbek, Dariusz Szymański, Joanna Zmysłowska, Joanna Szymańska, Łukasz Maciejewski, Sandra ParuszkiewiczOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 27.06.2024
Wytwarzający/Odpowiadający: Klaudia Kokoszko
Dokument z dnia: 27.06.2024
Dokument oglądany razy: 19 997

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw