SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 31.08.2022
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Uproszczone oferty zadań publicznych (małe granty)

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Referat Organizacyjny

 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
- Program współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Biesiekierzu.

 

Oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert

 


Tytuł zadania: Pożegnanie lata w Kraśniku
Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Kraśniku Koszalińskim
Data złożenia: 2022-08-23
Nr sprawy: UG.SR.525.10.2022.TH
Status: w toku

 


Tytuł zadania: Upowszechnianie i promowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Bielicach
Data złożenia: 2022-07-21
Nr sprawy: UG.SR.525.9.2022.TH
Status: w toku

 


Tytuł zadania: Święto ziemniaka w odsłonie międzynarodowej
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Bielicach
Data złożenia: 2022-06-08
Nr sprawy: UG.SR.525.5.2022.MD
Status: w toku

 


Tytuł zadania: Wspieranie i upowszechnianie tradycji kulinarnych regionu
Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Bielicach
Data złożenia: 2022-06-06
Nr sprawy: UG.SR.525.4.2022.MD
Status: w toku

 


Tytuł zadania: Wspieranie osób chorych - niepełnosprawnych, zapewnienie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych. Pomoc rzeczowa osobom w trudnej sytuacji materialnej
Wnioskodawca: Pomorska Fundacja Jaś i Małgosia
Data złożenia: 2022-05-30
Nr sprawy: UG.SR.525.3.2022.MD
Status: w toku

 


Tytuł zadania: Wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w umundurowanie
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Bielicach
Data złożenia: 2022-05-12
Nr sprawy: UG.SR.525.2.2022.MD
Status: zakończona, wycofana

 


Tytuł zadania: Przeprowadzenie rajdu terenowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych "Uczymy się ratować" w celu doskonalenia umiejętności udzielania podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej, pogłębiania wiedzy w dziedzinie pożarnictwa a także podnoszenia sprawności fizycznej członków MDP z terenu Gminy Biesiekierz
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiekierzu
Data złożenia: 2022-04-27
Nr sprawy: UG.SR.525.1.2022.MD
Status: zakończona, zrealizowana

 


Tytuł zadania: Organizacja Biegu Ulicznego w Nowych Bielicach pod nazwą "II Bieg Ziemniaka"
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Sportowe Bielice"
Data złożenia: 2022-02-24
Nr sprawy: UG.SR.525.1.2022.IZT
Status: zakończona, odrzucona

 


Tytuł zadania: Upowszechnianie i promowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Biesiekierz
Wnioskodawca: UKS Dziki Bielice
Data złożenia: 2021-10-28
Nr sprawy: UG.SR.525.2.2021.IZT
Status: zakończona, zrealizowana

 


Tytuł zadania: Upowszechnianie i promowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Biesiekierz
Wnioskodawca: UKS Dziki Bielice
Data złożenia: 2021-10-25
Nr sprawy: UG.SR.525.1.2021.IZT
Status: zakończona, wycofana

 


Tytuł zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej "rodzinna akademia sportowa"
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Biesiekierz
Data złożenia: 2019-05-15
Nr sprawy: UG.SR.525.2.2019.IJ
Status: zakończona, zrealizowana

 


Tytuł zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej "rodzinna akademia sportowa"
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Biesiekierz
Data złożenia: 2019-04-09
Nr sprawy: UG.SR.525.1.2019.IJ
Status: zakończona, wycofana

 


Tytuł zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej "Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej"
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Klub Sportowy "Wybrzeże"
Data złożenia: 2017-10-10
Nr sprawy: UG.SR.525.2.2017.JN
Status: zakończona, zrealizowana

 


Tytuł zadania: Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego "W zdrowym ciele zdrowy duch"
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz
Data złożenia: 2017-01-27
Nr sprawy: UG.SR.525.1.2017.JN
Status: zakończona, zrealizowana

 


Tytuł zadania: Organizacja rozgrywek sportowych w gminie Biesiekierz
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz
Data złożenia: 2016-05-09
Nr sprawy: UG.Or.525.2.2016.JN
Status: zakończona, zrealizowana

 


Tytuł zadania: Dzień integracji społeczności lokalnych w gminie Biesiekierz
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz
Data złożenia: 2016-04-21
Nr sprawy: UG.Or.525.1.2016.JN
Status: zakończona, wycofana

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 31.08.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Hołowaty
Dokument z dnia: 31.08.2022
Dokument oglądany razy: 6 309

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw