SmodBIP

Inwestycje celu publicznego 2021r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

Dostępne informacje:

UG.Or.B.6733.52.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rury PVC DN 200 SN 8 o długości 120 m i sieci wodociągowej PE 100 RC SDR 17 DN 90X5,4, długości 160 m w granicach działek nr 265 i 125/2 położonych w obrębie Parnowo gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.51.2021 Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR11 de 63
UG.Or.B.6733.50.2021 Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR11 de 63
UG.Or.B.6733.49.2021 Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR11 de 63
UG.Or.B.6733.48.2021 Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR11 de 63
UG.Or.B.6733.47.2021 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych w Nowych Bielicach
UG.Or.B.6733.46.2021 Budowa sieci wodociągowej PE-HD SDR17 dz 90x5,4 mm
UG.Or.B.6733.44.2021 Rozbudowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11/SDR17 DN63/DN80 w obrębie Nowych Bielic, gminy Biesiekierz
UG.Or.B.6733.43.2021 Budowa sieci wodociągowej na działce nr 119/25 położonej w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.42.2021 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur de 63 PE100 RC SDR11 w granicach działek nr 17/3, 12/43 i 12/18, położonych w obrębie Kotłowo gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.41.2021 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur de 63 PE100 RC SDR11 w granicach działek nr 33/3 i 33/24, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.40.2021 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowyni 15 i 0,4 kV wraz ze złączami 0,4 kV dla zasilania działek budowlanych położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.39.2021 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE de 63mm o długości ok. 120m w granicach działek nr 213/7 i 214/13, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.38.2021 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE de 63mm o długości 125m w granicach działek nr 4/1 i 1/3, położonych w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.37.2021 Budowa sieci wodociągowej PE de 90 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC o 200 w granicach działki nr 16/30 położonej w obrębie Tatów, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.36.2021 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działki nr 119/25, położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.35.2021 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (rurociąg grawitacyjny i tłoczny) do działki nr 153/11 w miejscowości Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.34.2021 Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr: 70, 71, 74, 79, 80, 81, 82, 84-93, 96, 97, 100-112 w miejscowości Tatów gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.33.2021 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV wraz ze złączami 0,4 kV dla zasilania działek budowlanych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.32.2021 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur de63 PE100 RC SDR11 w granicach działek nr: 331/31 i 332/3, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.31.2021 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur de63 PE100 RC SDR11 w granicach działek nr: 46/42 i 189/4, położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.30.2021 Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15 kV dla zasilania działki nr 213/9 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.29.2021 Rozbiórka istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, budowie nowego ujęcia i obiektu stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 4/20, budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji tłocznej w dz. nr 4/20 i 98 w miejscowości Cieszyn gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.28.2021 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Biesiekierz gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.27.2021 Budowa odcinka sieci wodociągowej w granicach działki nr 169/13, położonej w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.26.2021 Budowa linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi dla zasilania domów jednorodzinnych na działkach nr 331/18, 331/20, 331/21, obręb Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.25.2021 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działek nr 29/23, 6/2 i 28/1 położonych w obrębie Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.24.2021 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem średniego ciśnienia do działki nr 118/13 w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.23.2021 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia de63 PE w dz. nr 152/18 wraz z przyłączem ś/c de32PE do dz. nr 152/14 w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.22.2021 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0.4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilenia budynku letniskowego, na działce nr 242 położonej w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.21.2021 Budowa linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi dla zasilania domów jednorodzinnych na działkach nr 331/18, 331/20, 331/21, obręb Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.20.2021 Budowa linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi dla zasilania domów jednorodzinnych na działkach nr 331/18, 331/20, 331/21, obręb Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.19.2021 Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach Nowe Bielice i Stare Bielice. Miejsce lokalizacji inwestycji: działka nr 733 obręb Stare Bielice, działki nr: 212 i 172/1 obręb Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.18.2021 Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 de 63 w granicach działki nr 16/11 obręb Tatów, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.17.2021 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 60/14 oraz 60/16 w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.16.2021 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur de63 PE 100RC SDR 11
UG.Or.B.6733.15.2021 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 24/1 w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.14.2021 Budowa sieci wodociągowej z rur PEHD 90 z niezbędną infrastrukturą. Lokalizacja inwestycji: działki nr: 71 i 67/13 położone w obrębie Cieszyn
UG.Or.B.6733.13.2021 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 2, 84/7 i 84/3, położonych w obrębie Laski Koszalińskie
UG.Or.B.6733.12.2021 Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w celu oświetlenie przejścia dla pieszych, na którą składa się budowa linii kablowej oraz dwóch latarni dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 21/1, 450/2, 61/1 w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.11.2021 Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15 kV dla zasilania dz. 213/9 położonej w obrębie Stare Bielice
UG.Or.B.6733.10.2021 Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem ppoż. oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, na działkach nr 209/1 i 213/7 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.9.2021 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 72, 75, 83, 94, 20/1, 116 w obrębie Tatów, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.8.2021 Budowa sieci wodociągowej DN 90 mm i sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 mm, na działkach nr 123/5, 146, 152/52 i 152/53 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.7.2021 Budowa sieci wodociągowej PE de 90, na działkach nr 33/3 i 36 w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.6.2021 Budowa gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr 20/1 i 16/30 położonych w obrębie Tatów, gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.5.2021 Budowa gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr 150/23 i 150/40, położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.4.2021 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 194/34 położonej w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.3.2021 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, wodociągu z przyłączami, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, budowa kanału technologicznego oraz przebudowa kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu na działkach 77/3, 60/4, 89/17, 59, 89/31, 60/31 w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.2.2021 Budowa gazociągu średniego ciśnienia – de 63PE100 na działkach nr 172/1, 172/2, 157/33, 157/131, 157/132, 157/34, położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.1.2021 Budowa gazociągu średniego ciśnienia – de 63PE100 na działkach nr 98, 4/30, 4/23, 4/25, 4/27, 4/29, 4/33, 4/34, 4/35, 4/36 położonych w obrębie Cieszyn gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.52.2021
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rury PVC DN 200 SN 8 o długości 120 m i sieci wodociągowej PE 100 RC SDR 17 DN 90X5,4, długości 160 m w granicach działek nr 265 i 125/2 położonych w obrębie Parnowo gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.51.2021
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR11 de 63
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.50.2021
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR11 de 63
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.49.2021
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR11 de 63
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.48.2021
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR11 de 63
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.47.2021
Inwestycja: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych w Nowych Bielicach
Wnioskodawca: Energa Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.46.2021
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej PE-HD SDR17 dz 90x5,4 mm
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.44.2021
Inwestycja: Rozbudowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11/SDR17 DN63/DN80 w obrębie Nowych Bielic, gminy Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.43.2021
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej na działce nr 119/25 położonej w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.42.2021
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur de 63 PE100 RC SDR11 w granicach działek nr 17/3, 12/43 i 12/18, położonych w obrębie Kotłowo gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.41.2021
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur de 63 PE100 RC SDR11 w granicach działek nr 33/3 i 33/24, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.40.2021
Inwestycja: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowyni 15 i 0,4 kV wraz ze złączami 0,4 kV dla zasilania działek budowlanych położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.39.2021
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE de 63mm o długości ok. 120m w granicach działek nr 213/7 i 214/13, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.38.2021
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE de 63mm o długości 125m w granicach działek nr 4/1 i 1/3, położonych w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.37.2021
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej PE de 90 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC o 200 w granicach działki nr 16/30 położonej w obrębie Tatów, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.36.2021
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działki nr 119/25, położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.35.2021
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (rurociąg grawitacyjny i tłoczny) do działki nr 153/11 w miejscowości Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Ankara Plus sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.34.2021
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z zespołem złącz kablowych dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr: 70, 71, 74, 79, 80, 81, 82, 84-93, 96, 97, 100-112 w miejscowości Tatów gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa – Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.33.2021
Inwestycja: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV wraz ze złączami 0,4 kV dla zasilania działek budowlanych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa – Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.32.2021
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur de63 PE100 RC SDR11 w granicach działek nr: 331/31 i 332/3, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.31.2021
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur de63 PE100 RC SDR11 w granicach działek nr: 46/42 i 189/4, położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.30.2021
Inwestycja: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15 kV dla zasilania działki nr 213/9 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.29.2021
Inwestycja: Rozbiórka istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, budowie nowego ujęcia i obiektu stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 4/20, budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji tłocznej w dz. nr 4/20 i 98 w miejscowości Cieszyn gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.28.2021
Inwestycja: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Biesiekierz gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.27.2021
Inwestycja: Budowa odcinka sieci wodociągowej w granicach działki nr 169/13, położonej w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.26.2021
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi dla zasilania domów jednorodzinnych na działkach nr 331/18, 331/20, 331/21, obręb Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.25.2021
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w granicach działek nr 29/23, 6/2 i 28/1 położonych w obrębie Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.24.2021
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem średniego ciśnienia do działki nr 118/13 w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.23.2021
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia de63 PE w dz. nr 152/18 wraz z przyłączem ś/c de32PE do dz. nr 152/14 w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.22.2021
Inwestycja: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0.4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilenia budynku letniskowego, na działce nr 242 położonej w obrębie Nowe Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.21.2021
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi dla zasilania domów jednorodzinnych na działkach nr 331/18, 331/20, 331/21, obręb Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.20.2021
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi dla zasilania domów jednorodzinnych na działkach nr 331/18, 331/20, 331/21, obręb Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.19.2021
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach Nowe Bielice i Stare Bielice
Wnioskodawca: PPH INTER-PACK Grzegorz Mularczyk

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.18.2021
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 de 63 w granicach działki nr 16/11 obręb Tatów, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.17.2021
Inwestycja: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 60/14 oraz 60/16 w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.16.2021
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5MPa z rur de63 PE 100RC SDR 11
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.15.2021
Inwestycja: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 24/1 w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: P4 Play Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.14.2021
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej z rur PEHD 90 z niezbędną infrastrukturą. Lokalizacja inwestycji: działki nr: 71 i 67/13 położone w obrębie Cieszyn
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.13.2021
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 2, 84/7 i 84/3, położonych w obrębie Laski Koszalińskie
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.12.2021
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w celu oświetlenie przejścia dla pieszych, na którą składa się budowa linii kablowej oraz dwóch latarni dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 21/1, 450/2, 61/1 w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Dino Polska S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.11.2021
Inwestycja: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15 kV dla zasilania dz. 213/9 położonej w obrębie Stare Bielice
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.6733.10.2021
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem ppoż. oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, na działkach nr 209/1 i 213/7 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.9.2021
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 72, 75, 83, 94, 20/1, 116 w obrębie Tatów, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: BOXPARK Sp. Z o.o. S.K.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.8.2021
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej PE de 90, na działkach nr 33/3 i 36 w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Morskie Zacisze sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.7.2021
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej PE de 90, na działkach nr 33/3 i 36 w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.6.2021
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej DN 90 mm i sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 mm, na działkach nr 123/5, 146, 152/52 i 152/53 położonych w obrębie Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.5.2021
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr 150/23 i 150/40, położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.4.2021
Inwestycja: Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 194/34 położonej w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: osoba prywatna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.3.2021
Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, wodociągu z przyłączami, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, budowa kanału technologicznego oraz przebudowa kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu na działkach 77/3, 60/4, 89/17, 59, 89/31, 60/31 w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.2.2021
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia – de 63PE100 na działkach nr 172/1, 172/2, 157/33, 157/131, 157/132, 157/34, położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.1.2021
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia – de 63PE100 na działkach nr 98, 4/30, 4/23, 4/25, 4/27, 4/29, 4/33, 4/34, 4/35, 4/36 położonych w obrębie Cieszyn gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 14.03.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kasprowicz
Dokument z dnia: 14.03.2022
Dokument oglądany razy: 5 981

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw