SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 14.03.2022
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Interpelacje radnych

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Wnoszenie interpelacji
1. Wnoszone przez radnych interpelacje i zapytania mogą być skierowane do Wójta, Skarbnika lub Sekretarza.
2. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla Gminy.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.
4. Interpelację składa się na piśmie na ręce Przewodniczącego. Przewodniczący może nie przyjąć interpelacji, która nie odpowiada warunkom określonym w ust. 1 - 3.
5. Przewodniczący przekazuje niezwłocznie interpelację jej adresatowi, który obowiązany jest udzielić na nią odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.
6. Przewodniczący przesyła odpis odpowiedzi na interpelację zainteresowanemu radnemu oraz informuje Radę na najbliższym posiedzeniu o jej treści.
7. Wójt może zobowiązać kierowników właściwych gminnych jednostek do udzielenia odpowiedzi na interpelacje.

 


 

WYKAZ INTERPELACJI
w sprawie

2022

2021

2020

2019

2018

 


Interpelacja w sprawie: naprawy asfaltowego odcinka ul. Wiejskiej w Starych Bielicach łączącego ul. Strefową z ul. Klainową
Data wpływu: 2022-02-11
Radna: Małgorzata Jabłońska-Bauer

 


Interpelacja w sprawie: budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Biesiekierza do Nowych Bielic
Data wpływu: 2022-01-24
Radny: Jan Jerzy Terelak

 


Interpelacja w sprawie: montażu progów zwalniających na ul. Dębowej w Starych Bielicach
Data wpływu: 2021-07-06
Radny: Małgorzata Jabłońska-Bauer

 


Interpelacja w sprawie: zakupu nieruchomości
Data wpływu: 2021-01-28
Radny: Krzysztof Krawczak

 


Interpelacja w sprawie: budowy ścieżki rowerowej od Biesiekierza do Nowych Bielic
Data wpływu: 2020-11-10
Radny: Jerzy Jan Terelak

 


Interpelacja w sprawie: zasięgu stref oddziaływania elektrowni wiatrowych
Data wpływu: 2021-04-30
Radny: Grażyna Guzowska, Jerzy Terelak

 


Interpelacja w sprawie: poprawy przejezdności i bezpieczeństwa drogowego na ul. Słoneczników w Nowych Bielicach
Data wpływu: 2020-09-28
Radny: Krzysztof Krawczak

 


Interpelacja w sprawie: montażu progów zwalniających w Starych Bielicach
Data wpływu: 2020-06-24
Radna: Monika Modła

 


Interpelacja w sprawie: bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu
Data wpływu: 2019-02-14
Radna: Wioletta Zielińska-Zujewska

 


Interpelacja w sprawie: pożarów w Kraśniku Koszalińskim i Laskach Koszalińskich
Data wpływu: 2018-12-04
Radny: Marek Płaza

 


Interpelacja w sprawie: chodnika i oświetlenia w Nowych Bielicach ul. Piwoni
Data wpływu: 2018-11-19
Radny: Marek Płaza

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 14.03.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Dominika Sterczyńska
Dokument z dnia: 14.03.2022
Dokument oglądany razy: 5 788

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw