SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 14.10.2021
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Obsługa wydatków i zobowiązań, fakturowanie

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Katarzyna Sokół
tel: +48 94 31 80 945
e-mail: kasa@biesiekierz.eu
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 4 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Finansowego i podlega bezpośrednio pod Skarbnika Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) prowadzenie rejestru dokumentów księgowych dotyczących wydatków budżetowych Urzędu wpływających do Referatu Finansowego;
2) dokonywanie przelewów bankowych za rachunki, faktury i inne zobowiązania;
3) rozliczanie, kontrola formalna i rachunkowa udzielonych zaliczek;
4) wystawianie faktur VAT z tyt. Dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT;
5) kontrola wpływu dochodów i wydatków podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT;
6) prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT dla Urzędu;
7) sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT dla Gminy;
8) rozliczanie delegacji służbowych i ich kontrola formalno-rachunkowa;
9) terminowe dokonywanie płatności zobowiązań Gminy;
10) przekazywanie środków dla jednostek budżetowych, przekazywanie dotacji dla zakładu budżetowego i innych dotacji zgodnie z planem finansowym Gminy.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 14.10.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 14.10.2021
Dokument oglądany razy: 13 135

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw