SmodBIP

LXI Sesja Rady Gminy i posiedzenie komisji

18.09.2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień:

14 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00
LXI Sesję Rady Gminy Biesiekierz
w VIII kadencji (2018-2023),

która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2023 rok.
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2023 - 2030
3) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z udziałem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
4) zaliczenia dróg w miejscowości Nowe Bielice, Stare Bielice i Parsowo do kategorii dróg gminnych,
5) przekazania nieruchomości Powiatowi Koszalińskiemu w drodze darowizny,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz do szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz

4. Zakończenie obrad

 

Materiały na sesję:
Materiały na sesję (format ZIP)

Transmisja sesji na żywo:
https://www.youtube.com/user/GazetaGminna/live

Zapisane sesje dostępne są pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoQaWHM1YRlLYec1zCCS6K6-VrrfQtH87


Jednocześnie informujemy, że
14 września 2023 r. (czwartek) o godz. 8:30
odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu,
posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Biesiekierz.


 

MATERIAŁY POSESYJNE (dodane 2023-09-18):

 
Skrócony i przybliżony indeks czasowy:
00:00:00 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
00:01:03 Przyjęcie porządku obrad
00:02:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2023 rok.
00:09:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2023 - 2030
00:09:48 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z udziałem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
00:12:11 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice i Parsowo do kategorii dróg gminnych,
00:13:47 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości Powiatowi Koszalińskiemu w drodze darowizny,
00:15:10 Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biesiekierz do szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz
00:16:30 Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biesiekierz w 2023 r.
00:17:30 Zakończenie obrad

 

Pliki do pobrania:

 

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 18.09.2023
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 18.09.2023
Dokument oglądany razy: 291

Wersja do druku
« inne aktualności