SmodBIP

Konsultacje społeczne 2011r.

Informujemy, że oryginalne dokumenty z znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu.

 

Konsultacje społeczne rozpoczęte w 2011r.:

 


Nazwa: Lokalizacja elektrowni wiatrowych
Status: zakończone
Opis: Konsultacje z mieszkańcami Gminy Biesiekierz w celu poznania ich opinii i stanowiska na temat proponowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych w danym sołectwie w związku z zamierzeniem rozpoczęcia procedury planistycznej w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Biesiekierz dla elektrowni wiatrowych
Podstawa prawna:
Uchwały Nr VII/56/11 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 29 czerwca 2011r.
Sposób przeprowadzania:
w drodze zebrań wiejskich zwoływanych przez sołtysów

Terminy konsultacji:
2011-08-25 godz. 19:00 w szkole podstawowej Sołectwo Świemino
2011-08-30 godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej Sołectwo Laski Koszalińskie
2011-08-31 godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej Sołectwo Parsowo

Dokumenty:
2011-08-25 Uchwała nr I/1/11 zebrania wiejskiego sołectwa Świemino, (zał. mapa)
2011-08-30 Uchwała nr 2/11 zebrania wiejskiego sołectwa Laski Koszalińskie, (zał. mapa)
2011-08-31 Uchwała nr 1/11 zebrania wiejskiego sołectwa Parsowo, (zał. mapa)

Wynik:
2011-09-02 Informacja o wynikach konsultacjiOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 02.09.2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument z dnia: 02.09.2011
Dokument oglądany razy: 4 676

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw