SmodBIP

Konsultacje społeczne 2015r.

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu.

 

Konsultacje społeczne rozpoczęte w 2015r. w sprawie:

 


Nazwa: Przyjęcie Strategii Gminy Biesiekierz na lata 2015-2020
Opis: uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Biesiekierz na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015-2020.

Podstawa prawna:
Uchwała nr VI/41/11 z dnia 27.05.2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz zmieniona uchwałą nr XIII/95/15 z dnia 22.10.2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz

Sposób przeprowadzania:
1) przyjmowanie uwag oraz propozycji zmian na piśmie za pomocą formularza: „Formularz zgłoszenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015-2020”
2) otwartego spotkania z Wójtem Gminy i radnymi Rady Gminy Biesiekierz, które odbędzie się podczas Sesji Rady Gminy w dniu 8 grudnia 2015r. o godz. 14:00 w Sali narad Urzędu Gminy w Biesiekierzu

Pliki do pobrania:

 


Nazwa: Podział sołectwa Gniazdowo i podziału sołectwa Stare Bielice
Opis: zasięgnięcie opinii mieszkańców sołectwa poprzez udzielenie na karcie konsultacyjnej poparcia lub wyrażenia sprzeciwu dla rozstrzygnięcia sprawy.

Podstawa prawna:
Uchwała nr VI/41/11 z dnia 27.05.2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz zmieniona uchwałą nr XIII/95/15 z dnia 22.10.2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz

Sposób przeprowadzania:
zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa - oddzielnie dla sołectwa Gniazdowo i oddzielnie dla sołectwa Stare Bielice, na którym mieszkańcy udzielą odpowiedzi na pytania o treści:

Czy jest Pan/Pani za podziałem sołectwa Gniazdowo obejmującego miejscowość Gniazdowo, Cieszyn, Starki, Witolubie i utworzeniem dwóch nowych sołectw tj:
- sołectwa Gniazdowo obejmującego miejscowość Gniazdowo, Starki, Witolubie,
- sołectwa Cieszyn obejmującego miejscowość Cieszyn?

Czy jest Pan/Pani za podziałem sołectwa Stare Bielice obejmującego wsie Stare Bielice, Tatów i utworzeniem dwóch nowych sołectw:
- sołectwa Stare Bielice obejmujące miejscowość Stare Bielice,
- sołectwa Tatów obejmujące miejscowość Tatów?

Pliki do pobrania:

 


Nazwa: Wprowadzenie urzędowych nazw ulic dla miejscowości: Stare Bilice, Nowe Bielice, Biesiekierz
Opis: Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców terenów: Starych Bielic, Nowych Bielic i Biesiekierza, stanowiska co do zamierzonego wprowadzenia urzędowych nazw ulic w tych miejscowościach.

Podstawa prawna:
Uchwała nr V/32/15 z dnia 19.03.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Biesiekierz

Sposób przeprowadzania:
poprzez ankietę internetową oraz badanie ankietowe i udzielenie odpowiedzi na pytanie o treści:
„Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem nazewnictwa ulic w miejscowości swojego zamieszkania?”.

Pliki do pobrania:

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 07.12.2015
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument z dnia: 07.12.2015
Dokument oglądany razy: 5 585

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw