SmodBIP

Zgromadzenia publiczne - zawiadomienia o zamiarze zorganizowania, podstawa prawna, formularz

18.06.2024

Informujemy o zgłoszeniu zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego na terenie Gminy Biesiekierz dnia:

 


Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 3 ustawy:
1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
2. Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:
1. organizowanych przez organy władzy publicznej;
2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zgłoszenie zgromadzenia:
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, zawiadomienie o zgromadzeniu w postępowaniu zwykłym, przekazuje się pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub na adres poczty elektronicznej:
Urzędu Gminy w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 103
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu, faks: 94 318 0940 tel. 94 318 0955
Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) ePUAP: skrytka: /UGBiesiekierz/SkrytkaESP
2. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
3. Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. braku którejkolwiek ze wskazanych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.
4. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia (w przypadku jego wyznaczenia);
2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia ( rozmiar legitymacyjny 3,5 x 4,5 cm). Zdjęcie można dostarczyć wraz z zawiadomieniem w formie papierowej lub w formie elektronicznej, skanu na wskazany adres e-mail lub skrzynkę podawczą.
5. Nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji należy podać, gdy zgromadzenie wnoszone jest w imieniu organizatora zgromadzenia. Nie zwalnia to z obowiązku podania wymaganych ustawowo danych osobowych organizatora zgromadzenia, wymienionych w formularzu.

Pliki:

 


Rejestr publikowanych zgłoszeń w roku 2024:

Rejestr publikowanych zgłoszeń w roku 2023:

Rejestr publikowanych zgłoszeń w roku 2022:

  • 2022-01-18 w godz. 11:00-16:00 droga Gmina Biesiekierz Koszalin Sianów Koszalin Biesiekierz

 

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 18.06.2024
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 18.06.2024
Dokument oglądany razy: 587

Wersja do druku
« inne aktualności