SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 06.06.2019 z powodu:
Przeniesiono dane na stronę uchwały 2006-2010 Kadencja V

Uchwały z 2008r.

Poniżej publikujemy niektóre uchwały Rady Gminy Biesiekierz z roku 2008.

Informujemy jednocześnie, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu i są do wglądu w godzinach urzędowania.

 

Uchwała nr XXIII/180/08
W sprawie: zmiany uchwały XXXIII/244/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Uchwała nr XXIII/179/08
W sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz–pod lokalizację elektrowni wiatrowych
Uchwała nr XXIII/178/08
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz w obrębie Stare Bielice
Uchwała nr XXIII/177/08
W sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIII/176/08
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-go Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXIII/175/08
W sprawie: o uchyleniu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz–pod lokalizację elektrowni wiatrowych i „Centrum usługowego”
Uchwała nr XXII/162/08
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Biesiekierz pod nazwą „Centrum usługowe Stare Bielice”
Uchwała nr XXII/161/08
W sprawie: przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz
Uchwała nr XXII/160/08
W sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz-dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i energetyczną-obszary Kraśnik Koszaliński i Warnino
Uchwała nr XXII/159/08
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz - pod lokalizację elektrowni wiatrowych

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 26.06.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument z dnia: 26.06.2012
Dokument oglądany razy: 7 296

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw