SmodBIP

III Sesja Rady Gminy i posiedzenie komisji

24.06.2024

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień:

20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 08:00
III Sesję Rady Gminy Biesiekierz
w IX kadencji (2024-2029),

która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2023.

1) Przedstawienie raportu o stanie Gminy.
2) Debata nad raportem gminy.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Biesiekierz.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Biesiekierz za 2023 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biesiekierz za 2023 r.

1) Wystąpienie Wójta Gminy.
2) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Biesiekierz.
3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4) Dyskusja.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biesiekierz za 2023 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2023 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2023 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2024,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2024-2030,
3) uchwalenia zmian do Statutu Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych
4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych;
5) w sprawie wyrażenia woli kontynuowanie członkostwa Gminy Biesiekierz w Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w okresie programowania 2021 – 2027;
6) udzielenia w roku 2024 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Biesiekierz.

9. Trybuna obywatelska
10. Interpelacje radnych
11. Wolne wnioski i zapytania
12. Zakończenie obrad

 

Materiały na sesję:
Materiały na sesję (format ZIP)

Transmisja sesji na żywo:
https://www.youtube.com/user/GazetaGminna/live

Zapisane sesje dostępne są pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoQaWHM1YRlLYec1zCCS6K6-VrrfQtH87


Jednocześnie informujemy, że
17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:00
odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu,
posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Biesiekierz.


MATERIAŁY POSESYJNE (dodane 2024-06-24):

 
Skrócony i przybliżony indeks czasowy:
(brak dźwięku) 00:00:00 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
(brak dźwięku) 00:01:07 Przyjęcie porządku obrad
(brak dźwięku) 00:01:30 Sprawy organizacyjne
(brak dźwięku) 00:02:33 Przyjęcie protokołu z II sesji
(brak dźwięku) 00:02:58 Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
--------------------
00:03:53 Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
00:29:17 Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2023
00:29:44 - wystąpienie Wójta Gminy Biesiekierz Tomasza Hołowatego
00:33:25 - wystąpienie Dyrektora SP Biesiekierz Rokasny Kaczmarek-Cichosz
00:39:54 - wystąpienie Dyrektora SP Starych Bielic Anny Sowińskiej
00:49:58 - wystąpienie Dyrektora SP Świemina Renaty Mankiewicz
01:03:08 - wystąpienie Dyrektora Przedszkola w Parnowie Agnieszki Kolanowskiej
01:08:25 - dyskusja
01:11:15 Przerwa w obradach
01:21:20 - wystąpienie Kierownika GSTiK Jana Rodaka
01:33:44 - wystąpienie Dyrektora OPS Mariusza Sydoruka
01:42:00 - wystąpienie Kierownika Klubu Seniora Agnieszki Lange
01:53:02 - wystąpienie Kierownika Placówek Wsparcia Dziennego Agnieszki Łagody
02:05:00 - wystąpienie Kierownika ŚDS Ireny Barczuk
02:15:20 - wystąpienie Dyrektora Biblioteki Gminy Biesiekierz Agnieszki Hryniewicz
02:22:30 - debata nad raportem gminy
02:31:48 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Biesiekierz
02:34:03 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Biesiekierz za 2023 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biesiekierz za 2023 r.
02:34:25 - wystąpienie Skarbnika Gminy Biesiekierz Agnieszki Podgórskiej
02:38:35 - wystąpienie Wójta Gminy Tomasza Hołowatego
02:44:22 - opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Biesiekierz radny Krzysztof Krawczak
02:54:10 - opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radna Anna Bejnarowicz
02:58:35 - opinia Komisji ds. Społecznych i Oświaty radna Małgorzata Kuczńska
03:00:01 - dyskusja
03:00:30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biesiekierz za 2023 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2023 rok
03:01:10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Biesiekierz z tytułu wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2023 rok
03:01:55 - wystąpienie Wójta Gminy Tomasza Hołowatego (podziękowania)
03:06:55 Przerwa w obradach
03:14:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2024
03:17:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2024-2030
03:17:55 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych
03:19:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych
03:20:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuowanie członkostwa Gminy Biesiekierz w Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w okresie programowania 2021 – 2027
03:21:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Biesiekierz
03:23:24 Trybuna obywatelska
03:23:30 Interpelacje radnych
03:23:41 Wolne wnioski i zapytania
03:24:23 Zakończenie obrad

 

Pliki do pobrania:

 

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 24.06.2024
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 24.06.2024
Dokument oglądany razy: 272

Wersja do druku
« inne aktualności