SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 08.06.2022
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Archiwum

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Barbara Kępka
tel: +48 94 31 80 957
e-mail: archiwum@biesiekierz.eu
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 21 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego i podlega bezpośrednio pod Sekretarza Gminy.

Do głównych zadań należy:
1) przyjmowanie akt do archiwum zakładowego ze stanowisk pracy;
2) szkolenie pracowników urzędu w zakresie instrukcji kancelaryjnej, zasad archiwizowania oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt;
3) wypożyczanie akt;
4) współpraca z Archiwum Państwowym w Koszalinie w zakresie brakowania akt, oceny przydatności akt (ekspertyzy), sprawozdawczości i innych.

Dodatkowo do zadań pracowników referatów należy:
1) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla Kierownictwa Urzędu;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;
3) sporządzanie i udostępnianie informacji do wykorzystania w celach promocyjnych;
4) przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw;
6) sporządzanie branżowych lub tematycznych sprawozdań statystycznych i analiz dla GUS, urzędów oraz innych instytucji.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 08.06.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej Leśniewicz
Dokument z dnia: 08.06.2022
Dokument oglądany razy: 4 695

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw