SmodBIP

Konsultacje społeczne 2020r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Podstawa prawna:
Uchwała nr VI/41/11 z dnia 27.05.2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz
zmieniona
uchwałą nr XIII/95/15 z dnia 22.10.2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Biesiekierz

 

Konsultacje społeczne rozpoczęte w 2020r. w sprawie:

 

 


(2020-167) W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Sposób przeprowadzania konsultacji:
Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, konsultacje przeprowadzone będą w trybie korespondencyjnym- pocztą tradycyjną, przesyłając uwagi na adres: Urząd Gminy w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 103, pocztą elektroniczną, przesyłając korespondencję na adres sekretariat@biesiekierz.eu lub korzystając elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP wskazując pismo ogólne: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu - skrytka: /UGBiesiekierz/skrytka

Pliki do pobrania:

 

(2020-148) W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Sposób przeprowadzania konsultacji:
Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, konsultacje przeprowadzone będą w trybie korespondencyjnym - pocztą tradycyjną, przesyłając uwagi na adres: Urząd Gminy w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 103, pocztą elektroniczną, przesyłając korespondencję na adres sekretariat@biesiekierz.eu lub korzystając elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP wskazując pismo ogólne: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu - skrytka: /UGBiesiekierz/skrytka

Pliki do pobrania:

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 15.09.2020
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Hołowaty
Dokument z dnia: 15.09.2020
Dokument oglądany razy: 2 890

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw