SmodBIP

Wersje archiwalne: Strona główna


Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Usunięto: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - uchylony w 2010r.


Data publikacji: 03.08.2011 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Usunięto logo NSP 2011


Data publikacji: 03.02.2011 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: dodano województwo i kod GUS


Data publikacji: 19.01.2011 (wersja archiwalna strony)
Powód wprowadzenia zmian: Poprawiono wizualnie


Data publikacji: 05.04.2018 (wersja archiwalna strony)