SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 05.04.2018 z powodu:
Przeniesienie danych na BIP GSTiK http://gstik.biesiekierz.pl/bip

Drogi niepubliczne

Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział realizujący zadanie:
Gminne Służby Techniczne i Komunalne

 

Informacja dotycząca dróg niepublicznych

Podstawa prawna:

Opłaty:
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 267/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością oraz we władaniu Gminy Biesiekierz
Zgodnie z treścią art. 1, ust. 1, pkt. 2 Ustawy z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega w/w opłacie w wysokości 17,00zł

Wnioski (format PDF, format DOCX):
Zał. 1 Wniosek o wydanie zgody na zaprojektowanie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch u drogowego
Zał. 2 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Zał. 3 Wwzór umowy dzierżawy części działki (pasa drogowego), stanowiącej drogę gminna wewnętrzną na czas wykonywania prac budowlanych
Zał. 4 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz prawa dysponowania nieruchomością na czas trwania inwestycji
Zał. 5 Wzór umowy dzierżawy części działki (pasa drogowego), stanowiącej drogę gminną wewnętrzną, w celu umi
eszczenia urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi
Zał. 6 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej reklamy
Zał. 7 Wniosek o wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi wewnętrznej
Zał. 8 Zawiadomienie o awarii w drodze

Pozostałe wnioski
1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej (format PDF, format DOCX)
2. Wniosek na usytuowanie ogrodzenia (format PDF, format DOCX)
3. Wniosek na nieodpłatne przekazanie sieci na rzecz Gminy Biesiekierz (format PDF, format DOCX)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego:
- do 1 miesiąca
- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy w Biesiekierzu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Miejsce składania dokumentów:
Gminne Służby Techniczne i KomunalneOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 11.10.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 11.10.2016
Dokument oglądany razy: 6 271

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw