SmodBIP

Inwestycje celu publicznego 2014r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

Dostępne informacje:

UG.Or.III.B.6733.24.2014
- wydano decyzję
Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków niemieszkalnych na budynek sakralny z częścią socjalną wraz z termomodernizacją, przebudową, rozbudową, nadbudową oraz budową infrastruktury technicznej na działce nr 63/2 położonej w obrębie Warnino

UG.Or.III.B.6733.23.2014
- wydano decyzję

Budowa chodnika wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej
UG.Or.III.B.6733.22.2014
- wydano decyzję
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV w celu zasilania dwóch zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych z oświetleniem terenu w Starych Bielicach, działki nr 208/10, 208/25.
UG.Or.III.B.6733.21.2014
- wydano decyzję
Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniem do granicy działki nr 235/40
UG.Or.III.B.6733.20.2014
- wydano decyzję
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, drogi wewnętrznej, oświetlenia drogowego oraz zjazdu (skrzyżowania) z drogi powiatowej
UG.Or.III.B.6733.19.2014
- wydano decyzję
Budowa odcinka sieci wodociągowej do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 92/7 w miejscowości Parnowo
UG.Or.III.B.6733.18.2014
- wydano decyzję
Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierz na działce nr 22/38 położonej w obrębie Biesiekierz
UG.Or.III.B.6733.17.2014
- wydano decyzję
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną linią kablową energetyczną zalicznikową, miejscami postojowymi, wewnętrznym ciągiem pieszo-jezdnym oraz zjazdem z drogi gminnej (działka nr 24/4) na działce nr 16/39
UG.Or.III.B.6733.16.2014
- wydano decyzję
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną linią kablową energetyczną zalicznikową, miejscami postojowymi, utwardzeniem nawierzchni oraz ciągiem pieszo – jezdnym na działkę 12/44 położonej w obrębie Kotłowo
UG.Or.III.B.6733.15.2014
- wydano decyzję
Przebudowa istniejącego chodnika przy kościele filialnym w Parsowie p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
UG.Or.III.B.6733.14.2014
- wydano decyzję
Budowa linii kablowych elektroenergetycznych średniego napięcia oraz teletechnicznych światłowodowych relacji Zespół Elektrowni Wiatrowych Parsowo-Świemino – GPO Warnino
UG.Or.III.B.6733.13.2014
- wydano decyzję
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Stare Bielice

UG.Or.III.B.6733.12.2014
- wydano decyzję

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – przełożenie trasy sieci kanalizacji DN200mm na DN160mm PCV-U
UG.Or.III.B.6733.11.2014
- wydano decyzję
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie Świemino
UG.Or.III.B.6733.10.2014
- wydano decyzję
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 dn 63mm – dla budynków mieszkalnych w miejscowości Stare Bielice
UG.Or.III.B.6733.8.2014
- wydano decyzję
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Tatów
UG.Or.III.B.6733.7.2014
- wydano decyzję
Budowa odcinka sieci rozdzielczej wodociągowej wraz z przyłączami i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do działek w obrębie Tatów
UG.Or.III.B.6733.6.2014
- wydano decyzję
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Stare Bielice
UG.Or.III.B.6733.5.2014
- wydano decyzję
Budowa gazociągu średniego ciśnienia– dla budynków mieszkalnych w miejscowości Nowe Bielice
UG.Or.III.B.6733.4.2014
- wydano decyzję
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV ze stacją transformatorową słupową dla zasilania budynków w miejscowości Warnino
UG.Or.III.B.6733.3.2014
- wydano decyzję
Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej wysokiego ciśnienia gazu grupy Ls o przepustowości Qnom=630Nm3/h na działce nr 1/9 położonej w obrębie Biesiekierz
UG.Or.III.B.6733.2.2014
- wydano decyzję
Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Biesiekierz
UG.Or.III.B.6733.1.2014
- wydano decyzję
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowe Bielice

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.24.2014
Inwestycja: Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków niemieszkalnych na budynek sakralny z częścią socjalną wraz z termomodernizacją, przebudową, rozbudową, nadbudową oraz budową infrastruktury technicznej na działce nr 63/2 położonej w obrębie Warnino
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.23.2014
Inwestycja: Budowa chodnika wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.22.2014
Inwestycja: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV w celu zasilania dwóch zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych z oświetleniem terenu w Starych Bielicach, działki nr 208/10, 208/25.
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.21.2014
Inwestycja: Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniem do granicy działki nr 235/40
Wnioskodawca: Artur Olczak

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.20.2014
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, drogi wewnętrznej, oświetlenia drogowego oraz zjazdu (skrzyżowania) z drogi powiatowej
Wnioskodawca: Państwo Dorota i Marek Gruszeczka

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.19.2014
Inwestycja: Budowa odcinka sieci wodociągowej do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 92/7 w miejscowości Parnowo
Wnioskodawca: Państwo Małgorzata i Janusz Obrembscy

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.18.2014
Inwestycja: Termomodernizacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierz na działce nr 22/38 położonej w obrębie Biesiekierz
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.17.2014
Inwestycja: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną linią kablową energetyczną zalicznikową, miejscami postojowymi, wewnętrznym ciągiem pieszo-jezdnym oraz zjazdem z drogi gminnej (działka nr 24/4) na działce nr 16/39
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.16.2014
Inwestycja: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną linią kablową energetyczną zalicznikową, miejscami postojowymi, utwardzeniem nawierzchni oraz ciągiem pieszo – jezdnym na działkę 12/44 położonej w obrębie Kotłowo
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.15.2014
Inwestycja: Przebudowa istniejącego chodnika przy kościele filialnym w Parsowie p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej Karlino

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.14.2014
Inwestycja: Budowa linii kablowych elektroenergetycznych średniego napięcia oraz teletechnicznych światłowodowych relacji Zespół Elektrowni Wiatrowych Parsowo-Świemino – GPO Warnino
Wnioskodawca: EWG Elektrownie Wiatrowe Sp. z o. o. - sp. k.

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.13.2014
Inwestycja: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.12.2014
Inwestycja: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – przełożenie trasy sieci kanalizacji DN200mm na DN160mm PCV-U
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Białogard

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.11.2014
Inwestycja: Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie Świemino
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.10.2014
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 dn 63mm – dla budynków mieszkalnych w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.8.2014
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Tatów
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.7.2014
Inwestycja: Budowa odcinka sieci rozdzielczej wodociągowej wraz z przyłączami i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do działek w obrębie Tatów
Wnioskodawca: Pan Kazimierz Domaracki

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.6.2014
Inwestycja: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.5.2014
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia - dla budynków mieszkalnych w miejscowości Nowe Bielice
Wnioskodawca: PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.4.2014
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15kV ze stacją transformatorową słupową dla zasilania budynków w miejscowości Warnino
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.3.2014
Inwestycja: Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej wysokiego ciśnienia gazu grupy Ls o przepustowości Qnom=630Nm3/h na działce nr 1/9 położonej w obrębie Biesiekierz
Wnioskodawca: PGNiG S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.2.2014
Inwestycja: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Biesiekierz
Wnioskodawca: PSG Sp. z o.o./Poznaniu, Zakład w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.1.2014
Inwestycja: Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowe Bielice
Wnioskodawca: Pan Damian Lipigórski–Reichel

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 19.06.2015
Wytwarzający/Odpowiadający: Zofia Gręźlikowska
Dokument z dnia: 19.06.2015
Dokument oglądany razy: 10 233

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw