SmodBIP

Inwestycje celu publicznego 2013r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

Dostępne informacje:

UG.Or.III.B.6733.20.2013 
- wydano decyzję
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantem w miejscowości Stare Bielice
UG.Or.III.B.6733.19.2013 
- wydano decyzję
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Tatów
UG.Or.III.B.6733.18.2013
- wydano decyzję 
Budowa odcinka kablowej linii energetycznej 110kV wraz z linią światłowodową od GPO Dargikowo do stacji energetycznej Dunowo w obrębie Laski Koszaliński
UG.Or.III.B.6733.17.2013
- wydano decyzję  
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250mm MOP 8,4MPa, z kablem telemetrycznym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.III.B.6733.16.2013
- wydano decyzję 
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Stare Bielice
UG.Or.III.B.6733.15.2013 
- wydano decyzję
Budowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Parnowo
UG.Or.III.B.6733.14.2013
- wydano decyzję 
Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy nominalnej de 63 w miejscowości Nowe Bielice
UG.Or.III.B.6733.12.2013
- wydano decyzję
Budowa linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4kV oraz złącz kablowo - pomiarowych dla zasilania zespołu 15 budynków mieszkalnych na działce nr 724 w miejscowości Stare Bielice
UG.Or.III.B.6733.10.2013 
- wydano decyzję
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączam do budynku mieszkalnego w trakcje budowy na działce 320/5 położonej w obrębie Parnowo
UG.Or.III.B.6733.9.2013 
- wydano decyzję
Budowa linii kablowej 110kV ze światłowodem GPO Żeleźno – SE Dunowo dla zadania Farma Wiatrowa Malechowo – zespół elektrowni wiatrowych Białogard – w granicach działki nr 738/4 położonej w obrębie Laski Koszaliński
UG.Or.III.B.6733.8.2013 
- wydano decyzję
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci gazowej S/c z przyłączami w granicach działek nr, nr 4/17, 307/23, 307/22, 307/21, 307/20, 307/19, 307/5, 307/17, 307/16, 307/8, 307/33, 307/32, 307/31, 307/42, 307/43, 21/2, 5/10 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.III.B.6733.7.2013
- wydano decyzję 
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną linią kablową energetyczną zalicznikową, miejscami postojowymi, utwardzeniem nawierzchni, dojściami oraz zjazdem z drogi powiatowej Nr 0374Z (działka nr 6) na działkę 2/75
UG.Or.III.B.6733.6.2013 
- wydano decyzję
Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4kV dla zasilania stacji obsługi samochodów ciężarowych na działce 167/1 miejscowości Nowe Bielice
UG.Or.III.B.6733.5.2013 
- wydano decyzję
Budowa drogi gminnej wewnętrznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia w granicach działek nr, nr 266/42, 266/132 w miejscowości Stare Bielice
UG.Or.III.B.6733.4.2013 
- wydano decyzję
Budowa zjazdów publicznych z dróg gminnych działki nr, nr 38, 58/10 na drogę powiatową działka nr 2 w miejscowości Laski Koszalińskie
UG.Or.III.B.6733.3.2013 
- wydano decyzję
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - De 63 PE100 w granicach działki 135/5 położonej w miejscowości Gniazdowo
UG.Or.III.B.6733.2.2013 
- wydano decyzję
Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu stacji transformatorowej – instalacja w oparciu o istniejące urządzenia do oczyszczania wód deszczowych. Budowa drenażu okólnego istniejącego budynku gospodarczego stacji. Budowa rurociągu odprowadzającego wody deszczowe i drenażowe do rowu melioracyjnego poprzez wylot
UG.Or.III.B.6733.1.2013 
- wydano decyzję
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla zasilania obiektów na działkach nr, nr 43/1, 43/10 43/14, 43/18, 43/23 w miejscowości Stare Bielice

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.20.2013
Inwestycja: Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantem w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: Państwo Bożena i Jan Balcerzak

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.19.2013
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Tatów
Wnioskodawca: Państwo Bożena i Leszek Gorzeń

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.18.2013
Inwestycja: Budowa odcinka kablowej linii energetycznej 110kV wraz z linią światłowodową od GPO Dargikowo do stacji energetycznej Dunowo w obrębie Laski Koszaliński
Wnioskodawca: ENERTRAG – Dunowo Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.17.2013
Inwestycja: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250mm MOP 8,4MPa, z kablem telemetrycznym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. – Oddział w Poznaniu

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.16.2013
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. – Oddział w Poznaniu

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.15.2013
Inwestycja: Budowa instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Parnowo
Wnioskodawca: ENERGA – OŚWIETLENIE Sp. z o.o. w Sopocie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.14.2013
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy nominalnej de 63 w miejscowości Nowe Bielice
Wnioskodawca: PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. – Oddział w Poznaniu

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.12.2013
Inwestycja: Budowa linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4kV oraz złącz kablowo - pomiarowych dla zasilania zespołu 15 budynków mieszkalnych na działce nr 724 w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: Energa – Operator S.A., Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.10.2013
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączam do budynku mieszkalnego w trakcje budowy na działce 320/5 położonej w obrębie Parnowo
Wnioskodawca: Pani Natalia Majcher–Rosowska i Pan Karol Rosowski

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.9.2013
Inwestycja: Budowa linii kablowej 110kV ze światłowodem GPO Żeleźno – SE Dunowo dla zadania Farma Wiatrowa Malechowo – zespół elektrowni wiatrowych Białogard – w granicach działki nr 738/4 położonej w obrębie Laski Koszaliński
Wnioskodawca: EWG ENERGIA Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.8.2013
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci gazowej S/c z przyłączami w granicach działek nr, nr 4/17, 307/23, 307/22, 307/21, 307/20, 307/19, 307/5, 307/17, 307/16, 307/8, 307/33, 307/32, 307/31, 307/42, 307/43, 21/2, 5/10 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Państwo Jadwiga i Józef Załoga

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.7.2013
Inwestycja: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną linią kablową energetyczną zalicznikową, miejscami postojowymi, utwardzeniem nawierzchni, dojściami oraz zjazdem z drogi powiatowej Nr 0374Z (działka nr 6) na działkę 2/75
Wnioskodawca: GSTiK w Biesiekierzu

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.6.2013
Inwestycja: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4kV dla zasilania stacji obsługi samochodów ciężarowych na działce 167/1 miejscowości Nowe Bielice
Wnioskodawca: Energa – Operator S.A., Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.5.2013
Inwestycja: Budowa drogi gminnej wewnętrznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia w granicach działek nr, nr 266/42, 266/132 w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.4.2013
Inwestycja: Budowa zjazdów publicznych z dróg gminnych działki nr, nr 38, 58/10 na drogę powiatową działka nr 2 w miejscowości Laski Koszalińskie
Wnioskodawca: Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.3.2013
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - De 63 PE100 w granicach działki 135/5 położonej w miejscowości Gniazdowo
Wnioskodawca: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.2.2013
Inwestycja: Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu stacji transformatorowej – instalacja w oparciu o istniejące urządzenia do oczyszczania wód deszczowych. Budowa drenażu okólnego istniejącego budynku gospodarczego stacji. Budowa rurociągu odprowadzającego wody deszczowe i drenażowe do rowu melioracyjnego poprzez wylot
Wnioskodawca: WIND INWEST Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.1.2013
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla zasilania obiektów na działkach nr, nr 43/1, 43/10 43/14, 43/18, 43/23 w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: Energa – Operator S.A., Oddział w Koszalinie

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 12.02.2014
Wytwarzający/Odpowiadający: Zofia Gręźlikowska
Dokument z dnia: 12.02.2014
Dokument oglądany razy: 10 267

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw