SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 07.01.2014
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Referat Finansowy - Wymiar podatków i opłat

 

Należy zgłosić obowiązek podatkowy w ciągu 14 dni od daty zaistnienia faktu wymaganymi poniżej dokumentami.

Wymagane dokumenty:
1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy nieruchomości
2. Wykaz nieruchomości według druku informacji do ustalenia podatku od nieruchomości wraz z załącznikami:

  • deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) (format DOC, format PDF)
  • dane o nieruchomościach (ZN-1/A) (format DOC)
  • dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) (format DOC)


Terminy i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w sekretariacie UG Biesiekierz.

Podstawa prawna:


Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty:

  • osoby prawne obowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia
  • wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie UG Biesiekierz

B. Podatek od nieruchomości można umorzyć:

  • wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku

C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie:

  • należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
  • w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy w Biesiekierzu:

  • Bank Spółdzielczy w Białogardzie - Oddział w Karlinie
  • nr konta: 63 8562 0007 0022 0365 2000 0030Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 07.01.2014
Wytwarzający/Odpowiadający: Grażyna Machała
Dokument z dnia: 07.01.2014
Dokument oglądany razy: 5 247

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw