SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 06.06.2019 z powodu:
Przeniesiono dane na stronę uchwały 2006-2010 Kadencja V

Uchwały z 2007r.

Poniżej publikujemy niektóre uchwały Rady Gminy Biesiekierz z roku 2007.

Informujemy jednocześnie, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu i są do wglądu w godzinach urzędowania.

  

Uchwała nr XII/110/07
W sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr XII/105/07
W sprawie: dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych
Uchwała nr XII/100/07
W sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Uchwała nr XII/99/07
W sprawie: przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Biesiekierz na lata 2007-2032
Uchwała nr XI/96/07
W sprawie: ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
Uchwała nr XI/93/07
W sprawie: opinii w przedmiocie lokalizacji salonu gier na automatach w Starych Bielicach 205D gmina Biesiekierz
Uchwała nr XI/91/07
W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu elektrowni wiatrowych - Parnowo
Uchwała nr XI/90/07
W sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2011
Uchwała nr X/79/07
W sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Biesiekierzu
Uchwała nr VI/53/07 z dnia 27.04.2007r.
W sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 19.12.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Anna Głuszek
Dokument z dnia: 24.01.2011
Dokument oglądany razy: 5 775

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw