SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 17.03.2023
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

LIV Sesja Rady Gminy i posiedzenie komisji

17.03.2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Gminy Biesiekierz Anna Bejnarowicz zwołała na dzień:

20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:30
LIV Sesję Rady Gminy Biesiekierz
w VIII kadencji (2018-2023),

która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - tryb zdalny.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2023 rok
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2023 – 2030
3) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2023 roku Powiatowi Koszalińskiemu
4) rozpatrzenia skargi dotyczącej użytkowania boiska przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach
5) rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy farm fotowoltaicznych w miejscowości Witolubie

4. Zakończenie obrad.

 

Materiały na sesję:
Materiały na sesję (format ZIP)

Transmisja sesji na żywo:
https://www.youtube.com/user/GazetaGminna/live

Zapisane sesje dostępne są pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoQaWHM1YRlLYec1zCCS6K6-VrrfQtH87


Jednocześnie informujemy, że
20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00
odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - tryb zdalny,
posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Biesiekierz.


 

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 17.03.2023
Wersje archiwalne tej wiadomości

Dokument BIP z dnia: 17.03.2023
Dokument oglądany razy: 88

Wersja do druku
« inne aktualności