SmodBIP

Inwestycje celu publicznego 2011r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

Dostępne informacje:


Budowa sieci energetycznej SN 15kV w miejscowości Stare Bielice
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.29.2011
Wnioskodawca:
ENERGA OPERATOR S.A.


Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci 15 i 0,4 kV dla zasilania obiektów na działkach w miejscowości Parnowo
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.27.2011
Wnioskodawca: ENERGA OPERATOR S.A.


Budowa sieci wodociągowej PE-HD de90 zakończonej hydrantem oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U 160
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.25.2011
Wnioskodawca: Grzegorz Kotlicki


Budowa linii kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Kotłowo
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.23.2011
Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjne „SELFA” Spółka z o.o.


Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej.
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.22.2011
Wnioskodawca: PPH INTER-PACK Grzegorz Mularczyk


Budowa linii napowietrzno – kablowej 0,4 kV w miejscowości Gniazdowo
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.21.2011
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A


Budowa linii kablowych 30kV wraz z liniami sterowania elektroenergetycznego w obrębie geodezyjnym Kraśnik Koszaliński
Nr sprawy:
UG.Or.III.B.6733.20.2011
Wnioskodawca: EWG ENERGIA Sp. z o.o.


Budowa linii kablowej energetycznej 0,4kV i złącz kablowo – pomiarowych dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych w układzie szeregowym w miejscowości Stare Bielice, gmina Biesiekierz
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.19.2011
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie


Przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej w miejscowości Warnino.
Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.18.2011
Wnioskodawca: EWG ENERGIA Sp. z o.o.


Budowa sieci kanalizacji deszczowej z podczyszczalnią (piaskownik i separator) wód deszczowych z wylotem betonowym w miejscowości Kotłowo.
Nr sprawy: UG.Or.III.B-6733.16.2011
Wnioskodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie


Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek położonych w miejscowości Nowe Bielice
Nr sprawy: UG.Or.III.B-6733.15.2011
Wnioskodawca: Joanna i Jan Banasik


Montaż stacji transformatorowej kontenerowej oraz budowa linii kablowych 15 i 0,4kV w miejscowości Kotłowo
Nr sprawy: UG.Or.III.B-6733.12.2011
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie


Budowa linii kablowych 110 wraz z liniami teletransmisyjnymi (świadłowodowymi), relacji SE 400/220/110kV Dunowo - GPO Świemino - GPO Warnino i GPO Laski Koszalińskie
Nr sprawy:
UG.Or.III.B-7331/14/2011
Wnioskodawca: EWG Energia Sp. z o.o.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 29.02.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Zofia Gręźlikowska
Dokument z dnia: 29.02.2012
Dokument oglądany razy: 10 554

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw