SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 27.09.2023
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Petycje

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:
1) publicznym;
2) podmiotu wnoszącego petycję;
3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Podstawa prawna:

 


 

WYKAZ PETYCJI
w sprawie:

2023'

2022'

2021'

2019'

2018' 

2017' 

2016'

 


2023'

Petycja w sprawie cyberbezpieczeństwa, planowania szkoleń i audytów w tym zakresie

 

Petycja w sprawie zmniejszenia kosztów pobytu dzieci w żłobku Elfik

 


2022'

Petycja w sprawie braku zgody dla wielkopowierzchniowych instalacji farm fotowoltaicznych

 

Petycja w sprawie zapewnienie bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego, w formie przewidzianej przez Ustawodawcę

 


2021'

Petycja w sprawie budowy placu zabaw w Starych Bielicach

 

Petycja w sprawie obniżenia stawek za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biesiekierz

 


2019'

Petycja w sprawie ujęcia w projekcie budżetu gminy na rok 2020 zadań związanych z dokumentacją planistyczną, MPZP i przeznaczenia terenów

 

Petycja w sprawie opublikowania w podmiotowej stronie BIP - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem

 

Petycja w sprawie redukcji kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych

 

Petycja w sprawie link do informacji w portalu Mikroporady

 


2018'

Petycja w sprawie elektronizacji zamówień publicznych

 


2017'

Petycja w sprawie programu "Wzorowa Łazienka"

 

Petycja w sprawie opublikowania na stronie internetowej banera dotyczącego zbliżającej się konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej

 


2016'

Petycja w sprawie umieszczenia na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

 

Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

 

Petycja w sprawie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki

 

Petycja w sprawie archiwizacji w zasobach Urzędu wniosku wraz z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej"

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 27.09.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Tarnowska
Dokument z dnia: 27.09.2023
Dokument oglądany razy: 6 760

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw