SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 19.01.2024 z powodu:
Przeniesiono na stronę https://bip.biesiekierz.pl/index.php?id=4&zoom=907

Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

Zgodnie z art. 3 ustawy:
1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
2. Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:
1) organizowanych przez organy władzy publicznej;
2) odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

Lp. Miejsce Termin
3.  Parking w miejscowości Biesiekierz przy drodze krajowej nr 6
zgłoszenie (format PDF)

14.02.2023 r.
godz. 10:30-15:30

2.  Parking w miejscowości Biesiekierz przy drodze krajowej nr 6
zgłoszenie (format PDF)

03.02.2023 r.
godz. 11:00-14:00

1.  Trasa Przejazdu - Gmina Biesiekierz-Koszalin-Sianów-Koszalin-Biesiekierz 18.01.2022 r.
godz. 11:00-16:00

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 13.02.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Tarnowska
Dokument z dnia: 13.02.2023
Dokument oglądany razy: 2 341

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw