SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 27.12.2021
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Petycje

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:
1) publicznym;
2) podmiotu wnoszącego petycję;
3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Podstawa prawna:

 


 

WYKAZ PETYCJI
w sprawie:

2021'

2019'

2018' 

2017' 

2016'

 


Petycja w sprawie budowy placu zabaw w Starych Bielicach
Data wpływu: 2021-12-20

 


Petycja w sprawie obniżenia stawek za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biesiekierz
Data wpływu: 2021-02-25

 


Petycja w sprawie ujęcia w projekcie budżetu gminy na rok 2020 zadań związanych z dokumentacją planistyczną, MPZP i przeznaczenia terenów
Data wpływu: 2019-07-24

 


Petycja w sprawie opublikowania w podmiotowej stronie BIP - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem
Data wpływu: 2019-07-24

 


Petycja w sprawie redukcji kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych
Data wpływu: 2019-05-28

 


Petycja w sprawie link do informacji w portalu Mikroporady
Data wpływu: 2019-03-25

 


Petycja w sprawie elektronizacji zamówień publicznych
Data wpływu: 2018-11-16

 


Petycja w sprawie programu "Wzorowa Łazienka"
Data wpływu: 2017-09-04

 


Petycja w sprawie opublikowania na stronie internetowej banera dotyczącego zbliżającej się konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej
Data wpływu: 2017-06-21

 


Petycja w sprawie umieszczenia na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów
Data wpływu: 2016-11-07

 


Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)
Data wpływu: 2016-10-31

 


Petycja w sprawie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki
Data wpływu: 2016-10-24

 


Petycja w sprawie archiwizacji w zasobach Urzędu wniosku wraz z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej"
Data wpływu: 2016-07-06

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 27.12.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Tarnowska
Dokument z dnia: 27.12.2021
Dokument oglądany razy: 5 904

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw