SmodBIP

Inwestycje celu publicznego 2019r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

Dostępne informacje:

UG.Or.B.6733.22.2019 Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=31 500 Nm3/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
UG.Or.B.6733.21.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63PE100 na działce nr 4/17, położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.20.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63PE100 na działkach nr 98 i 4/30, położonych w obrębie Cieszyn gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.19.2019 Budowa stacji pomiarowo-regulacyjnej w/c Q=31 500Nm3/h wraz z infrastrukturą zlokalizowanej na dz. 11/5 obręb Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.18.2019 Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 dn 63mm dla zabudowy mieszkalnej na działkach nr 266/132 i 729/4, położonych w obrębie Stare Bielice – m. Stare Bielice ul. Księżycowa - Wiosenna gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.17.2019 Budowa linii kablowej 15kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej 15kV w celu usunięcia kolizji istniejącej linii napowietrznej z projektowaną drogą w granicach działek nr: 200/4, 200/5, 200/2, 196/2, 21/2, 156/3, 152/18, 152/23 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.16.2019 Budowa i przebudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4k oraz rozbiórką wieżowej stacji 15/0,4k z dowiązaniami sieci 0,4 i 15 kV nr 30217 ,,Laski Koszalińskie” w granicach działek nr: 67, 71/11, 71/8, 71/7, 71/1, 71/5, 72, 71/13, 50/4, 71/12 i 2 położonych w obrębie Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.14.2019 Budowa i przebudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4k oraz rozbiórką wieżowej stacji 15/0,4k z dowiązaniami sieci 0,4 i 15 kV nr 30217 ,,Laski Koszalińskie” w granicach działek nr: 67, 71/11, 71/8, 71/7, 71/1, 71/5, 72, 71/13, 50/4, 71/12 i 2 położonych w obrębie Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz.
UG.Or.B.6733.13.2019 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 RC wraz z przyłączem gazu PE 100 SDR 11 de 32mm zakończonym szafką gazową wolnostojącą na granicy działki w granicach działek nr: 31/48, 21/2, 19/31, 19/42 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.12.2019 Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami kablowymi 15 i o,4 kV w zamian wieżowej stacji 15/0,4 kV nr 3020 „Gniazdowo” gm. Biesiekierz w granicach działek nr 43, 42/1, 41, 61/1, 33/3 położonych w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.10.2019 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach nr: 89/45, 89/43, 89/60, 89/31 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.9.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia - de63PE100 na działkach nr: 36, 33/3, 32/13 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.8.2019 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w miejscowości Biesiekierz w granicach działek nr 89/5 i 314/5 położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.7.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 dn 63mm dla zabudowy mieszkaniowej w granicach działek nr: 31/20, 31/19, 31/18, 31/17, 31/9, 31/6, 30, 31/3, 31/33, 31/42 i 31/34 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.6.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 dn 63mm dla zabudowy mieszkaniowej w granicach działek nr 162/3 i 162/8 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.5.2019 Budowa sieci wodociągowej PE de 90 wraz z hydrantem DN 80 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PCV 160 wraz ze studniami kanalizacyjnymi PCV 425 dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w granicach działek nr 228/18 i 354/6 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.4.2019 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 RC wraz z przyłączem gazu PE 100 SDR 11 de 32mm zakończonym szafką gazową wolnostojącą na granicy działki, w granicach działek nr 5/3, 8/3, 19/31, 19/42 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.3.2019 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 RC wraz z przyłączami gazu PE 100 SDR 11 de 32mm zakończonych szafką gazową na budynkach w granicach działek nr 49/4, 46/7, 46/8, 119/6 i 119/4 położonych w obrębie Tatów gmina Biesiekierz
UG.Or.B.6733.2.2019 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej, w granicach działki nr 166/6 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.22.2019
Inwestycja: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=31 500 Nm3/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.21.2019
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63PE100 na działce nr 4/17, położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.20.2019
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63PE100 na działkach nr 98 i 4/30, położonych w obrębie Cieszyn gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.19.2019
Inwestycja: Budowa stacji pomiarowo-regulacyjnej w/c Q=31 500Nm3/h wraz z infrastrukturą zlokalizowanej na dz. 11/5 obręb Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.18.2019
Inwestycja: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 dn 63mm dla zabudowy mieszkalnej na działkach nr 266/132 i 729/4, położonych w obrębie Stare Bielice – m. Stare Bielice ul. Księżycowa - Wiosenna gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.17.2019
Inwestycja: Budowa linii kablowej 15kV oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej 15kV w celu usunięcia kolizji istniejącej linii napowietrznej z projektowaną drogą w granicach działek nr: 200/4, 200/5, 200/2, 196/2, 21/2, 156/3, 152/18, 152/23 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.16.2019
Inwestycja: budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami kablowymi 15 i 0,4 kV w zamian wieżowej stacji 15/0,4 kV nr 3020 „Gniazdowo” gm. Biesiekierz w granicach działek nr 43, 42/1, 41, 61/1, 33/3 położonych w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz.
Wnioskodawca: Energa operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.14.2019
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 RC wraz z przyłączem gazu PE 100 SDR 11 de 32mm zakończonym szafką gazową wolnostojącą na granicy działki w granicach działek nr: 31/48, 21/2, 19/31, 19/42 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.13.2019
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 RC wraz z przyłączem gazu PE 100 SDR 11 de 32mm zakończonym szafką gazową wolnostojącą na granicy działki w granicach działek nr: 31/48, 21/2, 19/31, 19/42 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.12.2019
Inwestycja: Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami kablowymi 15 i o,4 kV w zamian wieżowej stacji 15/0,4 kV nr 3020 „Gniazdowo” gm. Biesiekierz w granicach działek nr 43, 42/1, 41, 61/1, 33/3 położonych w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.10.2019
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach nr: 89/45, 89/43, 89/60, 89/31 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.9.2019
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia - de63PE100 na działkach nr: 36, 33/3, 32/13 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.8.2019
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w miejscowości Biesiekierz w granicach działek nr 89/5 i 314/5 położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.7.2019
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 dn 63mm dla zabudowy mieszkaniowej w granicach działek nr: 31/20, 31/19, 31/18, 31/17, 31/9, 31/6, 30, 31/3, 31/33, 31/42 i 31/34 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.6.2019
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 dn 63mm dla zabudowy mieszkaniowej w granicach działek nr 162/3 i 162/8 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.5.2019
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej PE de 90 wraz z hydrantem DN 80 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PCV 160 wraz ze studniami kanalizacyjnymi PCV 425 dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w granicach działek nr 228/18 i 354/6 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Konsorcjum Budowlane Chrścicki & Miszkiewicz Spółka Jawna

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.4.2019
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 RC wraz z przyłączami gazu PE 100 SDR 11 de 32mm zakończonych szafką gazową na budynkach w granicach działek nr 49/4, 46/7, 46/8, 119/6 i 119/4 położonych w obrębie Tatów gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.3.2019
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 RC wraz z przyłączami gazu PE 100 SDR 11 de 32mm zakończonych szafką gazową na budynkach w granicach działek nr 49/4, 46/7, 46/8, 119/6 i 119/4 położonych w obrębie Tatów gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.B.6733.2.2019
Inwestycja: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej, w granicach działki nr 166/6 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 21.02.2020
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Kasprowicz
Dokument z dnia: 21.02.2020
Dokument oglądany razy: 7 415

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw