SmodBIP

Inwestycje celu publicznego 2018r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

Dostępne informacje:

UG.Or.PP.6733.29.2018.ZM Budowa instalacji oświetlenia chodnika – linii kablowej 0,4 kV w granicach działek nr 2/106, 2/107, 23/3, 23/4 położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.28.2018.ZM Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków sanitarnych w granicach działek nr 1/2, 129, 188/14, 188/15, 188/28, 188/29, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 220/10, 220/11, 220/12, 220/13, 220/14, 220/15, 220/16, 220/17, 220/18, 220/19, 220/20, 220/21, 220/22, 220/23, 220/24, 220/25, 220/26, 220/27, 220/28, 220/29, 220/30, 220/31, 220/32, 220/33, 220/34, 220/35, 220/36, 220/37 i 220/38 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz.
UG.Or.PP.6733.26.2018.ZM Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 wraz z przyłączem gazu PE100 SDR 11 de 32mm zakończonym szafką gazową wolnostojącą w granicach działek nr 307/26 i 307/43 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz.
UG.Or.PP.6733.25.2018.ZM Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 23/14, położonej w obrębie Tatów gmina Biesiekierz.
UG.Or.PP.6733.24.2018.ZM Budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w granicach działek nr: 20/1,16/30,16/29,16/34,16/33,16/31,16/32,16/26 położonych w obrębie Tatów gmina Biesiekierz.
UG.Or.PP.6733.23.2018.ZM Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku pałacu od strony parku w granicach działki nr 101 położonej w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.22.2018.ZM Budowa obwodów kablowych 0,4 kV wraz z szafą kablową w kierunku stacji transformatorowej w granicach działek nr 232/31, 232/19, 232/20, 241/6, 239, 240/1, 277 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.21.2018.ZM Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 dn 63mm dla budynków mieszkalnych w granicach działek nr 318/2 i 242/24 położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.20.2018.ZM Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 dn 63mm w granicach działek nr 36 i 731/1 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.19.2018.ZM Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 de 90 RC oraz PE 100 SDR 11 RC de 63 wraz z przyłączem gazu PE 100 SDR 11 de 32mm(10szt) zakończonym szafką gazową wolnostojącą na granicy działek: nr 5, 6, 98, 2/40, 2/13, 2/12, 2/11, 97 położonych w obrębie Cieszyn oraz 261, 265, 331/1, 323/9, 323/5, 120/1, 120/2 położonych w obrębie Parnowo gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.18.2018.ZM Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63PE100 w granicach działek nr 137 i 136/30 położonych w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.17.2018.ZM Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63PE100 w granicach działek nr 343/4, 451/7, 451/14 położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.16.2018.ZM Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 dn 63mm dla budynków mieszkalnych w granicach działek nr 36, 21/2, 119/14, 119/5 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.15.2018.ZM Budowa sieci wodociągowej O 110 w granicach działki nr 153/77 położonej w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz.
UG.Or.PP.6733.14.2018.ZM Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE100 RC SDR17,6 dn90mm w granicach działki nr 265/15 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.13.2018.ZM Budowa odcinków podziemnych trójfazowych linii elektroenergetycznych 110 kV wraz z kablami teletechnicznymi w granicach działek nr: 157 położonej w obrębie Warnino, 234/34, 252/2, 235/2 położonych w obrębie Kraśnik, 22/57, 22/52, 23/2, 13/24, 8/1, 2/139 położonych w obrębie Biesiekierz, 12/74, 505/3 położonych w obrębie Kotłowo, 74, 73, 70 położonych w obrębie Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz.
UG.Or.PP.6733.12.2018.ZM Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowym 15 i 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej wieży stacji transformatorowej wraz z odcinkiem linii napowietrznej w granicach działek nr 2/76, 2/5, 2/22, 6, 98, 2/11, 2/12, 2/13, 2/16, 2/33, 2/96, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 87/1, 4/23, 4/37, 4/30, 2/38, 1/2, położonych w obrębie Cieszyn gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.11.2018.ZM Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w granicach działek nr 23/2, 8/1, 2/44, 2/56, 2/115, 2/109 położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz.
UG.Or.PP.6733.10.2018.ZM Budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV i kablowych rozdzielnic szafowych dla zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego w granicach działek nr 12/34, 12/39, 314/6, 343/4, 451/10, 451/11, 451/13, 451/7, 57/2 położonych w obrębie Biesiekierza gmina Biesiekierz.
UG.Or.PP.6733.9.2018.ZM Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 wraz z przyłączem gazu PE100 SDR 11 de 32mm(1 szt.) zakończonym szafką gazową wolnostojącą w granicach działek nr 5/2, 5/8, 8/5 położonych w obrębie Tatów gmina Biesiekierz.
UG.Or.PP.6733.8.2018.ZM Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 56/10 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz.
UG.Or.PP.6733.7.2018.ZM Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w granicach działek nr 5/2, 7/8, 8/5 położonych w obrębie Tatów gmina Biesiekierz.
UG.Or.PP.6733.6.2018.ZM Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami w granicach działek nr 21/2, 19/31, 19/40, 19/41, 19/42, 19/32 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz.
UG.Or.PP.6733.4.2018.ZM  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi w granicach działek nr 730/2, 331/31, 347 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.3.2018.ZM  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi i kablowo - pomiarowymi w granicach działek nr 257/5, 259, 265/15, 265/28 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.2.2018.ZM  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami wraz z pompownią i zalicznikową instalacją elektryczną do zasilania pompowni w granicach działek nr 115/25, 115/26, 115/27, 115/28, 115/30, 115/32, 115/33, 115/34, 115/35, 115/36, 115/19, 115/13, 159, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/8, 112/9, 112/10, 112/11, 112/12, 219, położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.1.2018.ZM  Budowie sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w granicach działek nr 100/1, 85/7 i 85/11 położonych w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.29.2018.ZM
Inwestycja: Budowa instalacji oświetlenia chodnika – linii kablowej 0,4 kV w granicach działek nr 2/106, 2/107, 23/3, 23/4 położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.28.2018.ZM
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków sanitarnych w granicach działek nr 1/2, 129, 188/14, 188/15, 188/28, 188/29, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 220/10, 220/11, 220/12, 220/13, 220/14, 220/15, 220/16, 220/17, 220/18, 220/19, 220/20, 220/21, 220/22, 220/23, 220/24, 220/25, 220/26, 220/27, 220/28, 220/29, 220/30, 220/31, 220/32, 220/33, 220/34, 220/35, 220/36, 220/37 i 220/38 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz.
Wnioskodawca: Figura Development sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.26.2018.ZM
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 wraz z przyłączem gazu PE100 SDR 11 de 32mm zakończonym szafką gazową wolnostojącą w granicach działek nr 307/26 i 307/43 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz.
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.25.2018.ZM
Inwestycja: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 23/14, położonej w obrębie Tatów gmina Biesiekierz.
Wnioskodawca: P4 sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.24.2018.ZM
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w granicach działek nr: 20/1,16/30,16/29,16/34,16/33,16/31,16/32,16/26 położonych w obrębie Tatów gmina Biesiekierz.
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.23.2018.ZM
Inwestycja: Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku pałacu od strony parku w granicach działki nr 101 położonej w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Dom Pomocy Społecznej, Nowe Bielice

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.22.2018.ZM
Inwestycja: Budowa obwodów kablowych 0,4 kV wraz z szafą kablową w kierunku stacji transformatorowej w granicach działek nr 232/31, 232/19, 232/20, 241/6, 239, 240/1, 277 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa – Operator S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.21.2018.ZM
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 dn 63mm dla budynków mieszkalnych w granicach działek nr 318/2 i 242/24 położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.20.2018.ZM
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 dn 63mm w granicach działek nr 36 i 731/1 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.19.2018.ZM
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 de 90 RC oraz PE 100 SDR 11 RC de 63 wraz z przyłączem gazu PE 100 SDR 11 de 32mm(10szt) zakończonym szafką gazową wolnostojącą na granicy działek: nr 5, 6, 98, 2/40, 2/13, 2/12, 2/11, 97 położonych w obrębie Cieszyn oraz 261, 265, 331/1, 323/9, 323/5, 120/1, 120/2 położonych w obrębie Parnowo gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.18.2018.ZM
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63PE100 w granicach działek nr 137 i 136/30 położonych w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.17.2018.ZM
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63PE100 w granicach działek nr 343/4, 451/7, 451/14 położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.16.2018.ZM
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 dn 63mm dla budynków mieszkalnych w granicach działek nr 36, 21/2, 119/14, 119/5 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.15.2018.ZM
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej O 110 w granicach działki nr 153/77 położonej w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: PPH INTER – PACK Grzegorz Mularczyk

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.14.2018.ZM
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE100 RC SDR17,6 dn90mm wgranicach działkinr 265/15 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.13.2018.ZM
Inwestycja: Budowa odcinków podziemnych trójfazowych linii elektroenergetycznych 110 kV wraz z kablami teletechnicznymi w granicach działek nr: 157 położonej w obrębie Warnino, 234/34, 252/2, 235/2 położonych w obrębie Kraśnik, 22/57, 22/52, 23/2, 13/24, 8/1, 2/139 położonych w obrębie Biesiekierz, 12/74, 505/3 położonych w obrębie Kotłowo, 74, 73, 70 położonych w obrębie Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz.
Wnioskodawca: ENERTRAG – Dunowo Sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.12.2018.ZM
Inwestycja: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z dowiązaniami kablowym 15 i 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej wieży stacji transformatorowej wraz z odcinkiem linii napowietrznej w granicach działek nr 2/76, 2/5, 2/22, 6, 98, 2/11, 2/12, 2/13, 2/16, 2/33, 2/96, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 87/1, 4/23, 4/37, 4/30, 2/38, 1/2, położonych w obrębie Cieszyn gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: ENERGA - OPERATOR S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.11.2018.ZM
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w granicach działek nr 23/2, 8/1, 2/44, 2/56, 2/115, 2/109 położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz.
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Białogardzie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.10.2018.ZM
Inwestycja: Budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV i kablowych rozdzielnic szafowych dla zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego w granicach działek nr 12/34, 12/39, 314/6, 343/4, 451/10, 451/11, 451/13, 451/7, 57/2 położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz.
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.9.2018.ZM
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 wraz z przyłączem gazu PE100 SDR 11 de 32mm(1 szt.) zakończonym szafką gazową wolnostojącą w granicach działek nr 5/2, 5/8, 8/5 położonych w obrębie Tatów gmina Biesiekierz.
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.8.2018.ZM
Inwestycja: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 56/10 położonej w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz.
Wnioskodawca: T-Moblie Polska S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.7.2018.ZM
Inwestycja: Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w granicach działek nr 5/2, 7/8, 8/5 położonych w obrębie Tatów gmina Biesiekierz.
Wnioskodawca: Pan Kazimierz Jarosław Domaradzki

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.6.2018.ZM
Inwestycja: Budowie sieci wodociągowej z odgałęzieniami w granicach działek nr 21/2, 19/31, 19/40, 19/41, 19/42, 19/32 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz.
Wnioskodawca: Pan Dariusz Kowalski

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.4.2018.ZM
Inwestycja: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi w granicach działek nr 730/2, 331/31, 347 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.3.2018.ZM
Inwestycja: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi i kablowo - pomiarowymi w granicach działek nr 257/5, 259, 265/15, 265/28 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.2.2018.ZM
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami wraz z pompownią i zalicznikową instalacją elektryczną do zasilania pompowni w granicach działek nr 115/25, 115/26, 115/27, 115/28, 115/30, 115/32, 115/33, 115/34, 115/35, 115/36, 115/19, 115/13, 159, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/8, 112/9, 112/10, 112/11, 112/12, 219, położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Pan Piotr Świąder i Pan Norbert Ordyk

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.1.2018.ZM
Inwestycja: Budowie sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w granicach działek nr 100/1, 85/7 i 85/11 położonych w obrębie Gniazdowo gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Pan Rafał Kietrys

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 04.07.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Zofia Marcinkowska
Dokument z dnia: 04.07.2019
Dokument oglądany razy: 6 500

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw