SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 05.04.2018 z powodu:
Na wniosek USC

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Urząd Stanu Cywilnego w Biesiekierzu

 

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.

Opłaty:
- Podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku - 5,00 zł – cz. I, kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz.960),
- Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku - 38,00 zł – cz.III, kol.2, pkt 1, ppkt 4 załącznika do wyżej powołanej ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
- Urząd Sanu Cywilnego miejsca zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
- dla Gminy Biesiekierz, Urząd Stanu Cywilnego w Biesiekierzu

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Uwagi:
- Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku nie mają charakteru odpisu aktów stanu cywilnego.
- O wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku można zwrócić się droga pocztową przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie zaświadczenia wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.
- Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w zaświadczeniu stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; wymienione wyżej zaświadczenie może być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział IOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 24.01.2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Łazuka
Dokument z dnia: 24.01.2011
Dokument oglądany razy: 4 315

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw