SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 05.04.2018 z powodu:
Na wniosek USC

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia p

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Urząd Stanu Cywilnego w Biesiekierzu

 

Wymagane dokumenty:
1. Podanie umotywowane ważnymi względami (ciążą, wyjazd na dłuższy okres za granicę, poważna choroba jednej z osób zawierających małżeństwo lub najbliższego członka rodziny).
2. Dokument stwierdzający tożsamość.
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim.
4. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
ponadto:
5. Wdowiec – wdowa: odpis skrócony aktu zgonu małżonka.
6. Rozwiedziony – rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty:
- Podanie o wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu do złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - 5,00 zł – cz. I, kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz. 960),
- Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (przed upływem miesięcznego terminu do złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa) - 30,00 zł – cz. IV, kol. 2, pkt 1 załącznika do wyżej powołanej ustawy,
- Załączniki do podania - 0,50 zł – cz. I, kol. 2, pkt 2 załącznika do wyżej powołanej ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Biesiekierz, Urząd Stanu Cywilnego

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział IOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 24.01.2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Łazuka
Dokument z dnia: 24.01.2011
Dokument oglądany razy: 4 474

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw