SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 05.04.2018 z powodu:
Na wniosek USC

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Urząd Stanu Cywilnego w Biesiekierzu

 

Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość.
2. Odpis skrócony aktu urodzenia.
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim.
4. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
ponadto:
5. Wdowiec – wdowa: odpis skrócony aktu zgonu małżonka.
6. Rozwiedziony – rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty:
- Zapewnienie (podanie) osoby zawierającej małżeństwo w formie wyznaniowej - 5,00 zł – cz. I, kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz. 960),
- Sporządzenie aktu małżeństwa, w tym zawartego w sposób określony w art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - 75,00 zł – cz. II, kol. 2, pkt 1 załącznika do wyżej powołanej ustawy,
- Załączniki do podania - 0,50 zł – cz. I, kol. 2, pkt 2 załącznika do wyżej powołanej ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
- Urząd Gminy Biesiekierz, Urząd Stanu Cywilnego

Termin wydania zaświadczenia:
- niezwłocznie,
- zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

Uwagi:
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział IOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 24.01.2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Łazuka
Dokument z dnia: 24.01.2011
Dokument oglądany razy: 4 452

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw