SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 05.04.2018 z powodu:
Na wniosek USC

Uznanie dziecka

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Urząd Stanu Cywilnego w Biesiekierzu

 

Wymagane dokumenty:
1. Pisemne oświadczenie ojca o uznaniu dziecka.
2. Dokumenty tożsamości matki i ojca dziecka.
ponadto:
3. Wdowa – odpis skrócony aktu zgonu małżonka.
4. Rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty:
- Podanie o uznanie dziecka - 5,00 zł – cz. I, kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2000r. Nr 86, poz. 960),
- Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka - jest zwolnione od opłaty skarbowej od czynności urzędowych - cz.II, kol. 4, pkt 3 załącznika do wyżej powołanej ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
- Urząd Gminy Biesikierz, Urząd Stanu Cywilnego
- Oświadczenie o uznaniu dziecka można również złożyć w każdym innym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie

Uwagi:
1. Dziecko można uznać w następujących przypadkach:
- jeżeli nie jest urodzone z małżeństwa,
- jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa.
2. Na uznanie dziecka musi wyrazić zgodę matka.
3. Uznanie dziecka polega na złożeniu przez mężczyznę dobrowolnego oświadczenia, że jest ojcem dziecka.
4. Uznać dziecko może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny (kawaler, wdowiec, rozwiedziony, żonaty), mający pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Można uznać dziecko: małoletnie, pełnoletnie (potrzebna jest jego zgoda) oraz nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte,
6. Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział IOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 24.01.2011
Wytwarzający/Odpowiadający: Teresa Łazuka
Dokument z dnia: 24.01.2011
Dokument oglądany razy: 4 862

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw