SmodBIP

Inwestycje celu publicznego 2017r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

Dostępne informacje:

UG.Or.PP.6733.35.2017.ZM  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 343/4, 451/7, 451/11, 451/14 położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.33.2017.ZM  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR11 de 63mm wraz z przyłączem PE100 SDR 11 de 32 mm (1 szt.) zakończonym szafką gazową wolnostojącą w granicach działek nr 211/3, 172/1, położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.32.2017.ZM  Demontaż stacji transformatorowej wieżowej 15/0,4kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w miejsce stacji wieżowej, przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4kV w granicach działek nr 27/2, 27/3, 273 położonych w obrębie Parnowo
UG.Or.PP.6733.31.2017.ZM  Budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania obiektu: budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej w granicach działek nr 309/1 i 309/20 położonych w obrębie Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.30.2017.ZM  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek oraz przyłączami zakończonymi studzienkami wodomierzowymi z odcinkami instalacji zewnętrznych do budynków w granicach działek nr 215, 179, 64/1, 64/2, 67, 68, 69/2 położonych w obrębie Warnino
UG.Or.PP.6733.29.2017.ZM  Budowa sieci wodociągowej PE-HD DN 110 do 12 budynków mieszkalnych w granicach działki nr 331/31 położonej w obrębie Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.28.2017.ZM  Budowa sieci wodociągowej w granicach działek nr 259 i 257/5 położonych w obrębie Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.27.2017.ZM  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach działek nr 8/3, 5/4, 18/50, 18/33, 18/32, 18/31, 18/30, 18/29, 18/28, 18/27, 18/26, 18/25, 18/24, 18/23, 18/22, 18/21, 18/20, 18/19, 18/18, 18/17, 18/16, 18/15, 18/14, 18/13, 18/12, 18/11, 18/9, 18/34, 18/35, 18/36, 18/37, 18/38, 18/39, 18/40, 18/41, 18/42, 18/43, 18/44, 18/45, 18/46, 18/47, 18/48, 18/49, położonych w obrębie Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.26.2017.ZM  Budowa kanalizacji ściekowej w granicach działek nr 31/12, 61/1, 131/1, 90/2 4/1 położonych w obrębie Gniazdowo i działki nr 71 położonej w obrębie Cieszyn
UG.Or.PP.6733.25.2017.ZM  Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 dn.63mm - dla budynków mieszkalnych w granicy działki nr 735 położonej w obrębie Nowe Bielice
UG.Or.PP.6733.24.2017.ZM  Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz sieci odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w granicach działek nr 76/1 i 102/10 położonych w obrębie Gniazdowo
UG.Or.PP.6733.23.2017.ZM  Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w granicach działek nr 20/1 i 34/5 położonych w obrębie Tatów
UG.Or.PP.6733.21.2017.ZM  Budowa linii kablowej 0,4 kV w granicach działek nr 153/53 i 735 położonych w obrębie Nowe Bielice
UG.Or.PP.6733.19.2017.ZM  Budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w granicach działki nr 6/2 położonej w obrębie Laski Koszalińskie
UG.Or.PP.6733.18.2017.ZM  Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w granicach działek nr 29/8, 29/10 29/11 położonych w obrębie Laski Koszalińskie
UG.Or.PP.6733.15.2017.ZM  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 135 m i sieci wodociągowej na odcinku 175 m z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowe na działce nr 85/5 i drogi dojazdowej o szerokości do 3 m i długości do 130 m w granicach działek nr 226/6 i 85/5 położonych w obrębie Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.14.2017.ZM  Budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowymi dla zasilania domów jednorodzinnych w granicach działek nr 129, 132/33, 132/35, 132/48, 132/50, 132/56, 132/59, 132/61, położonych w obrębie Nowe Bielice
UG.Or.PP.6733.11.2017.ZM  Budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV i kablowych rozdzielnic szafowych dla zasilania w energię elektryczną zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Cieszyn, w granicach działek nr 103/22, 103/23, 103/24, 103/25, 103/26, 103/21, 98, 2/24 położonych w obrębie Cieszyn
UG.Or.PP.6733.10.2017.ZM  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i z zalicznikową instalacją elektroenergetyczną do zasilania przepompowni
UG.Or.PP.6733.9.2017.ZM  Budowa sieci wodociągowej De 90 i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 218/1 i 218/2 położonych w obrębie Nowe Bielice
UG.Or.PP.6733.8.2017.ZM  Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 58/16 i 58/17, położonych w obrębie Laski Koszalińskie
UG.Or.PP.6733.7.2017.ZM  Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w granicach działek nr 47, 50/13, 55/3, 50/12, 50/35, 50/40, położonych w obrębie Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.6.2017.ZM  Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w granicach działek nr 90/64, 90/59, 90/66 położonych w obrębie Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.4.2017.ZM  Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego, w granicach działek nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 położonych w obrębie Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.3.2017.ZM  Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
UG.Or.PP.6733.2.2017.ZM  Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.1.2017.ZM  Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 194/34, położonej w obrębie Nowe Bielice

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.35.2017.ZM
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 343/4, 451/7, 451/11, 451/14 położonych w obrębie Biesiekierz gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Pani Teresa Kupczyńska

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.33.2017.ZM
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR11 de 63mm wraz z przyłączem PE100 SDR 11 de 32 mm (1 szt.) zakończonym szafką gazową wolnostojącą w granicach działek nr 211/3, 172/1, położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.32.2017.ZM
Inwestycja: Demontaż stacji transformatorowej wieżowej 15/0,4kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w miejsce stacji wieżowej, przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4kV w granicach działek nr 27/2, 27/3, 273 położonych w obrębie Parnowo
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.31.2017.ZM
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania obiektu: budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej w granicach działek nr 309/1 i 309/20 położonych w obrębie Stare Bielice
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.30.2017.ZM
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek oraz przyłączami zakończonymi studzienkami wodomierzowymi z odcinkami instalacji zewnętrznych do budynków w granicach działek nr 215, 179, 64/1, 64/2, 67, 68, 69/2 położonych w obrębie Warnino
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.29.2017.ZM
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej PE-HD DN 110 do 12 budynków mieszkalnych w granicach działki nr 331/31 położonej w obrębie Stare Bielice
Wnioskodawca: Pan Daniel Pawluch

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.28.2017.ZM
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w granicach działek nr 259 i 257/5 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Pan Ryszard Kowalski

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.27.2017.ZM
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach działek nr 8/3, 5/4, 18/50, 18/33, 18/32, 18/31, 18/30, 18/29, 18/28, 18/27, 18/26, 18/25, 18/24, 18/23, 18/22, 18/21, 18/20, 18/19, 18/18, 18/17, 18/16, 18/15, 18/14, 18/13, 18/12, 18/11, 18/9, 18/34, 18/35, 18/36, 18/37, 18/38, 18/39, 18/40, 18/41, 18/42, 18/43, 18/44, 18/45, 18/46, 18/47, 18/48, 18/49, położonych w obrębie Stare Bielice
Wnioskodawca: Pani Halina Nowacka, Pani Ewelina Węglińska i Pan Maciej Węgliński

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.26.2017.ZM
Inwestycja: Budowa kanalizacji ściekowej w granicach działek nr 31/12, 61/1, 131/1, 90/2 4/1 położonych w obrębie Gniazdowo i działki nr 71 położonej w obrębie Cieszyn gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.25.2017.ZM
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 dn.63mm - dla budynków mieszkalnych w granicy działki nr 735 położonej w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.24.2017.ZM
Inwestycja: Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz sieci odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w granicach działek nr 76/1 i 102/10 położonych w obrębie Gniazdowo
Wnioskodawca: Zofia Urbanowicz

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.23.2017.ZM
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w granicach działek nr 20/1 i 34/5 położonych w obrębie Tatów
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.21.2017.ZM
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4 kV w granicach działek nr 153/53 i 735 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.19.2017.ZM
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w granicach działki nr 6/2 położonej w obrębie Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.18.2017.ZM
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w granicach działek nr 29/8, 29/10 29/11 położonych w obrębie Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Pani Elżbieta Marko i Pan Marek Marko

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.15.2017.ZM
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 135 m i sieci wodociągowej na odcinku 175 m z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowe na działce nr 85/5 i drogi dojazdowej o szerokości do 3 m i długości do 130 m w granicach działek nr 226/6 i 85/5 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Pan Szymon Kudosz

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.14.2017.ZM
Inwestycja: Budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV ze złączami kablowymi dla zasilania domów jednorodzinnych w granicach działek nr 129, 132/33, 132/35, 132/48, 132/50, 132/56, 132/59, 132/61, położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: ENERGA–Operator SA Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.11.2017.ZM
Inwestycja: Budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV i kablowych rozdzielnic szafowych dla zasilania w energię elektryczną zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Cieszyn, w granicach działek nr 103/22, 103/23, 103/24, 103/25, 103/26, 103/21, 98, 2/24 położonych w obrębie Cieszyn gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: ENERGA–Operator SA Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.10.2017.ZM
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i z zalicznikową instalacją elektroenergetyczną do zasilania przepompowni
Wnioskodawca: Piotr Świąder

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.9.2017.ZM
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej De 90 i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 218/1 i 218/2 położonych w obrębie Nowe Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: "MAWIG" Maciej Godlewski

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.8.2017.ZM
Inwestycja: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr 58/16 i 58/17, położonych w obrębie Laski Koszalińskie gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Dawid Kwaśniewski

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.7.2017.ZM
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w granicach działek nr 47, 50/13, 55/3, 50/12, 50/35, 50/40, położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.6.2017.ZM
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w granicach działek nr 90/64, 90/59, 90/66 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.4.2017.ZM
Inwestycja: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego, w granicach działek nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 położonych w obrębie Stare Bielice gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.3.2017.ZM
Inwestycja: Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Wnioskodawca: Damian Lipigórski-Reichel

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.2.2017.ZM
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.1.2017.ZM
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 194/34, położonej w obrębie Nowe Bielice
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 21.02.2018
Wytwarzający/Odpowiadający: Zofia Marcinkowska
Dokument z dnia: 21.02.2018
Dokument oglądany razy: 6 616

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw