SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 03.11.2017
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Informatyk

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Witold Patan
tel: +48 94 31 80 942
e-mail: informatyk@biesiekierz.eu
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Piętro I, pokój nr 29 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład Referatu Organizacyjnego i podlega bezpośrednio pod Sekretarza Gminy.

Do głównych zadań należy:
1. Administrowanie siecią komputerową Urzędu Gminy w Biesiekierzu,
2. Archiwizowanie danych,
3. Instalacja i aktualizacja oprogramowania,
4. Usuwanie zgłoszonych usterek lub zgłaszanie ich do serwisu,
5. Przydzielanie i konfiguracja kont pocztowych pracownikom urzędu,
6. Uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów informatyzacji Urzędu z uwzględnieniem kompatybilności tych programów z systemami informatycznymi jednostek administracji rządowej i samorządowej.
7. Prowadzenie bieżącej analizy rozwoju zastosowań techniki informatycznej w Urzędzie do wspomagania pracy administracyjnej, w tym:
  1) gromadzenie materiałów źródłowych, literatury, ofert, umów,
  2) udział w szkoleniach, naradach,
8. Inspirowanie i realizacja nowych wdrożeń informatycznych,
9. Opiniowanie prac rozwojowych z zakresu informatyzacji Urzędu Gminy w Biesiekierzu,
10. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do współdziałania z innymi urzędami oraz organami samorządu terytorialnego w zakresie koordynacji wdrożeń, ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania, dysponowanie nimi oraz ocena celowości i stopnia wykorzystania,
11. Koordynowanie i organizacja szkoleń pracowników Urzędu Gminy w Biesiekierzu w zakresie wdrażanych technik komputerowych,
12. Zmian organizacyjnych związanych ze specyfiką i potrzebami technologii informacyjnej,
13. Sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji zadań w zakresie informatyzacji,
14. Współdziałanie z ośrodkiem informatyki Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
15. Przekazywanie akt własnych do archiwum zakładowego i prowadzenie zbioru protokołów zdawczo-odbiorczych,
16. Nadzór nad funkcjonowaniem sieci informatycznej Urzędu Gminy w Biesiekierzu, inicjowanie zadań z zakresu jej modernizacji,
17. Tworzenie, rozwijanie i prowadzenie strony internetowej gminy Biesiekierz, w tym umieszczanie dostarczanych przez osoby uprawnione informacji na stronie internetowej Biesiekierza – oraz pomoc i zakładanie kont osobom mającym obowiązek dbania o aktualizację strony.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 03.11.2017
Wytwarzający/Odpowiadający: Witold Patan
Dokument z dnia: 03.11.2017
Dokument oglądany razy: 10 215

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw