SmodBIP

Inwestycje celu publicznego 2016r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

Dostępne informacje:

UG.Or.PP.6733.29.2016.BK  Budowa odcinka linii kablowej 15kV w celu powiązania linii SN nr 314 pomiędzy odg. 314/073 stacja transformatorowa Biesiekierz Kolonia I nr 30201 a odg. 314/072 stacja transformatorowa Biesiekierz Kolonia II nr 30493 w m. Biesiekierz gm. Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.28.2016.BK  Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej - miejsce lokalizacji inwestycji: działki nr 236/23, 235/12 położone w obrębie Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.27.2016.BK  Budowa linii kablowej 0,4kV oraz szafek kablowo pomiarowych w celu przyłączenia do sieci energetycznej osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
UG.Or.PP.6733.26.2016.BK  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63mm wraz z przyłączem gazu śr/c Pe dn 32mm – 1 szt. do celów mieszkalnych
UG.Or.PP.6733.25.2016.BK  Budowa odcinka kablowych linii energetycznych 30kV wraz z kanalizacją teletechniczną (kable teletechniczne), od GPO Karlino do Farmy Wiatrowej Wierzchomino na działce nr 209 położonej w obrębie Kraśnik
UG.Or.PP.6733.24.2016.BK  Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15 kV ze stacją transformatorową 15/0,4kV w miejscowości Laski Koszalińskie
UG.Or.PP.6733.23.2016.BK  Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku mieszkalnego na działce nr 112/10
UG.Or.PP.6733.22.2016.BK  Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Gniazdowo
UG.Or.PP.6733.21.2016.BK  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w miejscowości Nowe Bielice
UG.Or.PP.6733.20.2016.BK  Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w granicach działki nr 318/2 położonej w obrębie Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.19.2016.BK  Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Nowe Bielice, działki nr 157/51, 157/70
UG.Or.PP.6733.18.2016.BK  Budowa odcinka sieci wodociągowej – miejsce lokalizacji inwestycji: działka nr 227/84 położona w obrębie Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.17.2016.BK  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z odgałęzieniami obręb Gniazdowo
UG.Or.PP.6733.16.2016.BK  Budowa linii kablowej WN wraz z liniami sterowania energetycznego relacji GPO Warnino –SE400/220/110 kV Dunowo w ramach zadania Farma Wiatrowa Malechowo, Zespół elektrowni wiatrowych Warnino – projektowanej w obrębach: Kraśnik, Biesiekierz, Kotłowo, Laski Koszalińskie
UG.Or.PP.6733.15.2016.BK  Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Nowe Bielice, działki nr 153/87, 208/1
UG.Or.PP.6733.13.2016.BK  Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem do działki nr 33/32 w miejscowości Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.12.2016.BK  Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno–Popowo, nr 3523Z Popowo–Parnowo–Laski–Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo–Niedalino
UG.Or.PP.6733.11.2016.BK  Budowa gazociągu średniego ciśnienia
UG.Or.PP.6733.10.2016.BK  Budowa drogi i drogi rowerowej wraz z elementami małej architektury
UG.Or.PP.6733.9.2016.BK  Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 166/1 położonej w obrębie Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.8.2016.BK  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laski Koszalińskie
UG.Or.PP.6733.7.2016.BK  Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilania obiektów na działce nr 54/5 obręb Tatów
UG.Or.PP.6733.6.2016.BK  Budowa odcinka kablowych linii energetycznych 30kV wraz z kanalizacją teletechniczną (kable teletechniczne), od Farmy Wiatrowej Lulewice do GPO Karlino
UG.Or.PP.6733.5.2016.BK  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.3.2016.BK  Remont i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Parsowie
UG.Or.PP.6733.2.2016.BK  Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz z 5 złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków na działkach nr 136/6, 136/2, 136/5 w miejscowości Gniazdowo
UG.Or.PP.6733.1.2016.BK  Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Nowe Bielice

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.29.2016.BK
Inwestycja: Budowa odcinka linii kablowej 15kV w celu powiązania linii SN nr 314 pomiędzy odg. 314/073 stacja transformatorowa Biesiekierz Kolonia I nr 30201 a odg. 314/072 stacja transformatorowa Biesiekierz Kolonia II nr 30493 w m. Biesiekierz gm. Biesiekierz
Wnioskodawca: Energa Operator S.A.


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.28.2016.BK
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej - miejsce lokalizacji inwestycji: działki nr 236/23, 235/12 położone w obrębie Stare Bielice
Wnioskodawca: Konsorcjum Budowlane Chróścicki & Miszkiewicz Sp. Jawna


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.27.2016.BK
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4kV oraz szafek kablowo pomiarowych w celu przyłączenia do sieci energetycznej osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Wnioskodawca: Energa – Operator S.A.


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.26.2016.BK
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63mm wraz z przyłączem gazu śr/c Pe dn 32mm – 1 szt. do celów mieszkalnych
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Koszalinie


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.25.2016.BK
Inwestycja: Budowa odcinka kablowych linii energetycznych 30kV wraz z kanalizacją teletechniczną (kable teletechniczne), od GPO Karlino do Farmy Wiatrowej Wierzchomino na działce nr 209 położonej w obrębie Kraśnik
Wnioskodawca: Enertrag-Dunowo Sp. z o.o.


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.24.2016.BK
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15 kV ze stacją transformatorową 15/0,4kV w miejscowości Laski Koszalińskie
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.23.2016.BK
Inwestycja: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku mieszkalnego na działce nr 112/10
Wnioskodawca: Pan Sebastian Daniel

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.22.2016.BK
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Gniazdowo
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.21.2016.BK
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w miejscowości Nowe Bielice
Wnioskodawca: Pani Wiesława Wołoszyn

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.20.2016.BK
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w granicach działki nr 318/2 położonej w obrębie Biesiekierz
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.19.2016.BK
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Nowe Bielice, działki nr 157/51, 157/70
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.18.2016.BK
Inwestycja: Budowa odcinka sieci wodociągowej – miejsce lokalizacji inwestycji: działka nr 227/84 położona w obrębie Stare Bielice
Wnioskodawca: Pani Monika Kujawa

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.17.2016.BK
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z odgałęzieniami, obręb Gniazdowo
Wnioskodawca: Pani Natalia Kowalska–Saja

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.16.2016.BK
Inwestycja: Budowa linii kablowej WN wraz z liniami sterowania energetycznego relacji GPO Warnino –SE400/220/110 kV Dunowo w ramach zadania Farma Wiatrowa Malechowo, Zespół elektrowni wiatrowych Warnino – projektowanej w obrębach: Kraśnik, Biesiekierz, Kotłowo, Laski Koszalińskie
Wnioskodawca: EWG ENERGIA Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.15.2016.BK
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Nowe Bielice, działki nr 153/87, 208/1
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.13.2016.BK
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem do działki nr 33/32 w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: Piotr Pieszko

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.12.2016.BK
Inwestycja: Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno–Popowo, nr 3523Z Popowo–Parnowo–Laski–Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo–Niedalino
Wnioskodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.11.2016.BK
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.10.2016.BK
Inwestycja: Budowa drogi i drogi rowerowej wraz z elementami małej architektury
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.9.2016.BK
Inwestycja: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 166/1 położonej w obrębie Stare Bielice
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.8.2016.BK
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laski Koszalińskie
Wnioskodawca: RWiK Białogard

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.7.2016.BK
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilania obiektów na działce nr 54/5 obręb Tatów
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.6.2016.BK
Inwestycja: Budowa odcinka kablowych linii energetycznych 30kV wraz z kanalizacją teletechniczną (kable teletechniczne), od Farmy Wiatrowej Lulewice do GPO Karlino
Wnioskodawca: Enertrag-Dunowo Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.5.2016.BK
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biesiekierz
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Białogard

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.3.2016.BK
Inwestycja: Remont i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Parsowie
Wnioskodawca: Powiat Koszaliński

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.2.2016.BK
Inwestycja: Budowa linii kablowej 0,4 kV wraz z 5 złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków na działkach nr 136/6, 136/2, 136/5 w miejscowości Gniazdowo
Wnioskodawca: ENERGA–OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.1.2016.BK
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Nowe Bielice
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Koszalinie

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 30.03.2017
Wytwarzający/Odpowiadający: Bogusława Klekociuk
Dokument z dnia: 30.03.2017
Dokument oglądany razy: 8 199

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw